بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 166.22 میلیارد دلار (INF% از کل بازار)
قیمت : 107,216,575 تومان (9105.44159922 دلار) (1.0 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.17 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.16 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.8 %
حجم معاملات-24 ساعته : 38.96 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 18,254,812
تعداد کوینهای موجود : 18,254,812
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.