بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 62.25 میلیارد دلار (54.51% از کل بازار)
قیمت : 35,719,531 تومان (3571.95313687 دلار) (1.0 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.35 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 9.09 %
تغییر قیمت-7 روزه : 1.85 %
حجم معاملات-24 ساعته : 5.05 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 17,427,975
تعداد کوینهای موجود : 17,427,975
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Exchanging.ir

Comments are closed.