بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1043.68 میلیارد دلار (46.49% از کل بازار)
قیمت : 1,278,158,800 تومان (55814.794757064 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.45140322 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.4872404 %
تغییر قیمت-7 روزه : 4.41214739 %
حجم معاملات-24 ساعته : 56.21 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,698,931
تعداد کوینهای موجود : 18,698,931
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.