بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 111.01 میلیارد دلار (53.14% از کل بازار)
قیمت : 64,167,222 تومان (6448.96701526 دلار) (1.0 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.15 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.28 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.83 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.62 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 17,212,900
تعداد کوینهای موجود : 17,212,900
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Exchanging.ir

Comments are closed.