بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 352.72 میلیارد دلار (62.62% از کل بازار)
قیمت : 499,756,605 تومان (19002.152285398 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.09527255 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.89649308 %
تغییر قیمت-7 روزه : 12.72918632 %
حجم معاملات-24 ساعته : 31.63 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,562,225
تعداد کوینهای موجود : 18,562,225
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.