بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 169.34 میلیارد دلار (62.83% از کل بازار)
قیمت : 213,415,662 تومان (9189.0489632 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.0359348 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.0686 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.871707 %
حجم معاملات-24 ساعته : 18.03 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,428,706
تعداد کوینهای موجود : 18,428,706
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.