بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 720.42 میلیارد دلار (46.21% از کل بازار)
قیمت : 998,625,062 تومان (38371.760316558 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.28463424 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -4.63066638 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.48006977 %
حجم معاملات-24 ساعته : 26.12 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,774,856
تعداد کوینهای موجود : 18,774,856
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.