بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 63.55 میلیارد دلار (52.73% از کل بازار)
قیمت : 44,655,494 تومان (3623.16384227 دلار) (1.0 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.0 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.14 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.5 %
حجم معاملات-24 ساعته : 6.06 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 17,539,625
تعداد کوینهای موجود : 17,539,625
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Exchanging.ir

Comments are closed.