بیت کوین بیت کوین (Bitcoin) (BTC)

رنکینگ 1 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1183.12 میلیارد دلار (46.41% از کل بازار)
قیمت : 1,776,242,183 تومان (62764.741441601 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.58324209 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.41114671 %
تغییر قیمت-7 روزه : 9.86330809 %
حجم معاملات-24 ساعته : 47.64 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,850,143
تعداد کوینهای موجود : 18,850,143
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین

Comments are closed.