بیت کوین گلد بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG)

رنکینگ 101 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 195.84 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 275,354 تومان (11.181901877285 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.24786775 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.83215608 %
تغییر قیمت-7 روزه : -11.10652933 %
حجم معاملات-24 ساعته : 32.06 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,513,924
تعداد کوینهای موجود : 17,513,924
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین گلد

Comments are closed.