بیت کوین گلد بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG)

رنکینگ 91 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.14 میلیارد دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 1,756,673 تومان (65.061947611187 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.30198463 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.17065719 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.84367904 %
حجم معاملات-24 ساعته : 17.88 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,513,924
تعداد کوینهای موجود : 17,513,924
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین گلد

Comments are closed.