بیت کوین گلد بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG)

رنکینگ 76 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 137.75 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 229,667 تومان (7.8653032989575 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.90523944 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.16790999 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.44612802 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.81 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,513,924
تعداد کوینهای موجود : 17,513,924
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین گلد

Comments are closed.