بیت کوین گلد بیت کوین گلد (Bitcoin Gold) (BTG)

رنکینگ 72 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.97 میلیارد دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 2,751,980 تومان (112.55542281065 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.94625356 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.81882709 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.98272834 %
حجم معاملات-24 ساعته : 134.82 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 17,513,924
تعداد کوینهای موجود : 17,513,924
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین گلد

Comments are closed.