بیت کوین کش بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH)

رنکینگ 5 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 3.87 میلیارد دلار (1.2% از کل بازار)
قیمت : 6,154,449 تومان (208.979593304 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.24595 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.11129 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.4107 %
حجم معاملات-24 ساعته : 911.33 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,525,688
تعداد کوینهای موجود : 18,525,688
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین کش

Comments are closed.