بیت کوین کش بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH)

رنکینگ 10 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 10.02 میلیارد دلار (0.66% از کل بازار)
قیمت : 14,108,064 تومان (536.93869214672 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.16357842 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 10.4515694 %
تغییر قیمت-7 روزه : -25.72181092 %
حجم معاملات-24 ساعته : 6.03 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,663,244
تعداد کوینهای موجود : 18,663,244
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین کش

Comments are closed.