بیت کوین کش بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH)

رنکینگ 10 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 22.7 میلیارد دلار (1.02% از کل بازار)
قیمت : 31,013,419 تومان (1211.4616774981 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.41220389 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -16.04888044 %
تغییر قیمت-7 روزه : -17.31300125 %
حجم معاملات-24 ساعته : 10.62 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,736,469
تعداد کوینهای موجود : 18,736,469
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین کش

Comments are closed.