بیت کوین کش بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH)

رنکینگ 17 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 9.9 میلیارد دلار (0.53% از کل بازار)
قیمت : 14,646,073 تومان (524.94886259207 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.50066605 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.45396133 %
تغییر قیمت-7 روزه : -17.71436245 %
حجم معاملات-24 ساعته : 5.83 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,852,413
تعداد کوینهای موجود : 18,852,413
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین کش

Comments are closed.