بیت کوین کش بیت کوین کش (Bitcoin Cash) (BCH)

رنکینگ 28 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 5.43 میلیارد دلار (0.34% از کل بازار)
قیمت : 8,620,906 تومان (286.40884482334 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.65718526 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.92493671 %
تغییر قیمت-7 روزه : -26.42556043 %
حجم معاملات-24 ساعته : 5.1 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 18,964,713
تعداد کوینهای موجود : 18,964,713
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت بیت کوین کش

Comments are closed.