آردور آردور (Ardor) (ARDR)

رنکینگ 154 کوین توضیحات
ارزش بازار : 171.62 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 4,548 تومان (0.17178746526368 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.75431192 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 15.78901714 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.85468237 %
حجم معاملات-24 ساعته : 24.18 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 998,999,495
تعداد کوینهای موجود : 998,999,495
تعداد کوینهای نهایی : 998,999,495

نمودار قیمت آردور

Comments are closed.