الف الف (aelf) (ELF)

رنکینگ 173 توکن توضیحات
ارزش بازار : 128.24 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 6,212 تومان (0.2355278483588 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.44525449 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.37331857 %
تغییر قیمت-7 روزه : -23.68685011 %
حجم معاملات-24 ساعته : 54.69 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 544,480,200
تعداد توکنهای موجود : 880,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 1,000,000,000

نمودار قیمت الف

Comments are closed.