اِی بی بی سی کوین اِی بی بی سی کوین (ABBC Coin) (ABBC)

رنکینگ 149 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 168.97 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 5,330 تومان (0.20519614867086 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.84492068 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 9.98775859 %
تغییر قیمت-7 روزه : 54.7764845 %
حجم معاملات-24 ساعته : 32.99 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 823,438,234
تعداد کوینهای موجود : 1,500,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 1,500,000,000

نمودار قیمت اِی بی بی سی کوین

Comments are closed.