Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل پاییر به تدر - Tron Network - TRC20؛ 1.07 دلار به 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای mostafa:
131 روز قبل
2021-05-15 05:05:04

thank you very much

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به پاییر؛ 1.07 دلار به 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Sousah:
131 روز قبل
2021-05-15 04:57:02

Cool

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 34.46 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدحسین توکلی وردم:
131 روز قبل
2021-05-15 03:08:20

عالی بود مثل قبل وهمیشه

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بایننس کوین؛ 2 دلار به 0.00290935 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Richissime:
131 روز قبل
2021-05-15 01:49:24

Cool

تبدیل بایننس کوین به تدر - Tron Network - TRC20؛ 0.08377045 بایننس کوین به 48.427844 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهران اسمعیل زاده:
131 روز قبل
2021-05-15 01:37:38

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 500 دلار به 0.00929772 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای قاسم چراغی:
131 روز قبل
2021-05-15 00:55:42

تبدیل تدر - Tron Network - TRC20 به پاییر؛ 88 دلار به 87.63 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Hussam:
131 روز قبل
2021-05-15 00:28:18

Good

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 502 دلار به 0.00928886 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای قاسم چراغی:
131 روز قبل
2021-05-14 21:44:35

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 8.5 دلار به 63.2971 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای yonel:
131 روز قبل
2021-05-14 21:08:55

exelente

خرید ترون؛ 26.63485 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
131 روز قبل
2021-05-14 20:36:14

خرید ترون؛ 26.63485 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
131 روز قبل
2021-05-14 20:36:14

فروش ریپل؛ 74 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
131 روز قبل
2021-05-14 20:30:59

همچنان بهترین هستید

فروش بیت کوین؛ 0.0009 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای جلیل عبدالی:
131 روز قبل
2021-05-14 19:56:11

very very good

تبدیل پاییر به ترون؛ 0.03 دلار به 0.1082 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
131 روز قبل
2021-05-14 18:53:28

Very good

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 18.05 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد مقدم:
131 روز قبل
2021-05-14 18:53:21

خرید ترون؛ 100 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای کامبیز حق نژاد:
131 روز قبل
2021-05-14 17:56:50

عالی هست کارتون ممنون

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 412 دلار به 0.00761603 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای قاسم چراغی:
131 روز قبل
2021-05-14 17:28:46

اوکی

خرید ترون؛ 97.94096 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
131 روز قبل
2021-05-14 16:33:57

فروش وبمانی؛ 89 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن حاجی فتحعلی:
131 روز قبل
2021-05-14 16:23:56

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 6 دلار به 1.933E-5 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای قاسم چراغی:
131 روز قبل
2021-05-14 16:19:01

ممنون

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 3 دلار به 4.42338694 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Samuel Akonde:
131 روز قبل
2021-05-14 15:39:13

Good

خرید بایننس کوین؛ 0.02 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سارا امینی:
131 روز قبل
2021-05-14 14:16:00

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 299 دوج کوین به 155.63 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Slavko:
131 روز قبل
2021-05-14 14:15:07

Perfect exchange, thanks!

خرید ترون؛ 1500 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد ناجی:
132 روز قبل
2021-05-14 14:03:34

thanks

خرید ترون؛ 69.2 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد میرآخوری نوبر:
132 روز قبل
2021-05-14 13:21:32

عالی

فروش ترون؛ 20 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
132 روز قبل
2021-05-14 12:37:10

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 2 دلار به 15.0014 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای lanre1002:
132 روز قبل
2021-05-14 10:27:21

This site is the best

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به لایت کوین؛ 0.68 دلار به 0.00188077 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
132 روز قبل
2021-05-14 10:09:44

i recived

فروش تدر - Tron Network - TRC20؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی :
132 روز قبل
2021-05-14 09:31:55

Fast

فروش وبمانی؛ 26 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای رضا جلالیان:
132 روز قبل
2021-05-14 09:07:20

عالی

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147| |148| |149| |150| |151| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1046| |1047| |1048| |1049| |1050|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.