Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید ترون؛ 600 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی عقلی:
109 روز قبل
2021-04-17 03:25:13

تبدیل مونِرو به ترون؛ 0.01495 مونرو به 29.3142 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای فاطمه باقری:
109 روز قبل
2021-04-17 01:58:06

ممنون از پیگیری

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 10.91 دلار به 10.383666 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای رضا مومنی نسب:
109 روز قبل
2021-04-17 01:21:04

عالی🌹

خرید بیت کوین کش؛ 0.005 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای غزل:
109 روز قبل
2021-04-17 01:07:16

مثل همیشه عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 13 دلار به 33.09063731 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Haklaw:
109 روز قبل
2021-04-17 01:03:16

Cool

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.74 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
109 روز قبل
2021-04-17 00:06:11

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

خرید ترون؛ 250 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای جلال عزیزیان شريف اباد:
109 روز قبل
2021-04-17 00:05:09

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 5 دلار به 14.89736011 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Saqib :
109 روز قبل
2021-04-16 23:55:02

Thanks

تبدیل لایت کوین به ترون؛ 0.00454 لایت کوین به 8.2027 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای [email protected]:
109 روز قبل
2021-04-16 23:34:46

Excelente

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 4.4 دلار به 4.172827 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mr Boss:
109 روز قبل
2021-04-16 23:31:31

Wow fast as usual.

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.21 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
109 روز قبل
2021-04-16 23:15:29

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

تبدیل لایت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.0144 لایت کوین به 4.27 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
109 روز قبل
2021-04-16 23:10:35

تبدیل پاییر به ترون؛ 0.8 دلار به 4.396 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای nizami:
109 روز قبل
2021-04-16 22:39:34

good

خرید ترون؛ 100 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید مجید عراقی:
109 روز قبل
2021-04-16 22:34:33

خرید ترون؛ 429 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسفندیار سهرابی محمدی:
109 روز قبل
2021-04-16 22:10:05

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
109 روز قبل
2021-04-16 22:00:03

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

خرید وبمانی؛ 3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
109 روز قبل
2021-04-16 21:34:19

باید 53 تا سفارش میدادم فراموش کردم واسه همین مجبور شدم دوباره مزاحم بشم....مرسی از شما

خرید وبمانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
109 روز قبل
2021-04-16 21:12:06

مرسی از لطفتون...شب خوش

خرید ترون؛ 20 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Sina:
110 روز قبل
2021-04-16 20:36:34

سریع و مطمئن

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 1 دلار به 6.1474 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای leebelkwor:
110 روز قبل
2021-04-16 19:59:27

nice and fast

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 7.5 دلار به 47.9677 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای leebelkwor:
110 روز قبل
2021-04-16 19:53:46

i very like service so fast and very cheat service

فروش دوج کوین؛ 107.62 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل رمضانی:
110 روز قبل
2021-04-16 18:57:24

بهترینید😍

تبدیل کاردانو به دوج کوین؛ 103 کاردانو به 404.90343308 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد آزادسرشت:
110 روز قبل
2021-04-16 18:56:56

مرسی

فروش لایت کوین؛ 0.1 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین نقابی آبش احمدلو:
110 روز قبل
2021-04-16 18:37:37

خرید پاییر؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی جعفریان:
110 روز قبل
2021-04-16 18:36:30

خرید دوج کوین؛ 80 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای روح الله کارگرروشن دهنده:
110 روز قبل
2021-04-16 18:21:46

خرید بیت کوین؛ 0.00017 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای شهرام آذری حمیدآباد:
110 روز قبل
2021-04-16 18:01:19

thank you

خرید دوج کوین؛ 322 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی سعادتمند:
110 روز قبل
2021-04-16 17:59:10

ممنون مثل همیشه

خرید دوج کوین؛ 182.46467 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی محمد علی زاده:
110 روز قبل
2021-04-16 17:58:38

تبدیل دوج کوین به پاییر؛ 10 دوج کوین به 3.28 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Khder26:
110 روز قبل
2021-04-16 17:42:12

Amazing 🤩😍

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |129| |130| |131| |132| |133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |993| |994| |995| |996| |997|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.