Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7.11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد مقدم:
145 روز قبل
2021-03-13 16:55:52

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 4.05 دلار به 3.843576 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Crystal:
145 روز قبل
2021-03-13 15:22:35

Always used and always super amazing service...

خرید ترون؛ 800 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ذوالفقار عباسی شموشکی:
145 روز قبل
2021-03-13 14:48:37

عالی بود. خیلی ممنون.

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 27 ترون به 1.34 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Tobenna:
145 روز قبل
2021-03-13 14:20:56

A better

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 60 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای صالحی:
145 روز قبل
2021-03-13 13:40:44

مثل همیشه سریع و مطمین. ممنون از تیم خوبتون

فروش بیت کوین؛ 0.00502 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی معروفی:
145 روز قبل
2021-03-13 12:33:14

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا ترکی:
145 روز قبل
2021-03-13 08:36:04

عالی و سریع مثل همیشه

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ریپل؛ 9.8 دلار به 20.73528329 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای JMLCoding:
145 روز قبل
2021-03-13 04:11:07

First time to Transact and I am Very satisficed

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 4.75 دلار به 89.656559 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Fabiha:
145 روز قبل
2021-03-13 02:33:38

Nice and fast .

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 58 دلار به 1098.318479 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
145 روز قبل
2021-03-13 02:03:16

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
145 روز قبل
2021-03-13 01:09:32

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

خرید بایننس کوین؛ 0.20917 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای اکبر نصیری:
145 روز قبل
2021-03-13 00:45:45

عالی

تبدیل بیت کوین کش به لایت کوین؛ 0.0011 بیت کوین کش به 0.00246286 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهزاد رنجبر:
145 روز قبل
2021-03-12 22:55:08

تبدیل بایننس کوین به ترون؛ 0.1 بایننس کوین به 514.248984 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
145 روز قبل
2021-03-12 21:58:18

خرید کاردانو؛ 142 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهزاد رنجبر:
145 روز قبل
2021-03-12 21:51:40

عالی عالی

خرید بیت کوین؛ 0.00115 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهسا دعایی:
145 روز قبل
2021-03-12 21:46:16

تبدیل وبمانی به اِتریوم؛ 290 دلار به 0.15156801 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی فرهی:
145 روز قبل
2021-03-12 21:42:58

تبدیل وبمانی به بیت کوین؛ 200 دلار به 0.00333099 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی فرهی:
145 روز قبل
2021-03-12 21:35:34

خرید ریپل؛ 90 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدصادق طاهری:
145 روز قبل
2021-03-12 21:24:25

تبدیل پاییر به تدر - Tron Network - TRC20؛ 7 دلار به 6.703187 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Ahmed :
145 روز قبل
2021-03-12 21:18:33

Super fast

تبدیل بیت کوین گلد به دوج کوین؛ 0.085 بیت کوین گلد به 47.01394055 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای کامروز حرمتی:
145 روز قبل
2021-03-12 21:15:16

با تشکر .عالی مثل همیشه

فروش لایت کوین؛ 0.14452759 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای پدرام حیدررضایی:
145 روز قبل
2021-03-12 20:27:04

خیلی عالی بود

فروش وبمانی؛ 5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
145 روز قبل
2021-03-12 20:24:44

درود و سپاس

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 9 دلار به 151.77211085 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Armand:
145 روز قبل
2021-03-12 19:40:14

Trop top j’adore

تبدیل تدر - Tron Network - TRC20 به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10.56 دلار به 10.53 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای پدرام خوید:
145 روز قبل
2021-03-12 19:31:59

خرید لایت کوین؛ 0.05718746 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهزاد:
145 روز قبل
2021-03-12 19:19:13

سریع مثل همیشه

تبدیل ترون به دَش؛ 450 ترون به 0.09510247 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای Rafa:
145 روز قبل
2021-03-12 19:12:06

Fast

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین کش؛ 3.5 دلار به 0.00599329 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای Hanibee:
145 روز قبل
2021-03-12 18:41:55

Thankyou ♥️

خرید ترون؛ 1000 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مريم السادات كيا:
145 روز قبل
2021-03-12 18:27:50

خرید کاردانو؛ 11 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین اسدی:
146 روز قبل
2021-03-12 18:14:28

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |168| |169| |170| |171| |172| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |994| |995| |996| |997| |998|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.