Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید کاردانو؛ 2.72131 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای عالی :
158 روز قبل
2021-02-28 17:44:13

فروش لایت کوین؛ 0.52 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 17:42:55

خرید کاردانو؛ 5.64554 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 17:39:51

خیلی عالی

فروش ترون؛ 38 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
158 روز قبل
2021-02-28 17:27:43

فروش لایت کوین؛ 0.512 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 17:25:33

خرید دوج کوین؛ 200 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی معروفی:
158 روز قبل
2021-02-28 17:24:30

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به لایت کوین؛ 1 دلار به 0.0055273 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای agm:
158 روز قبل
2021-02-28 16:13:53

excellent thanks

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.57 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
158 روز قبل
2021-02-28 15:48:47

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

خرید لایت کوین؛ 0.42567 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 15:25:12

تبدیل کاردانو به بیت کوین؛ 20 کاردانو به 0.00054028 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 14:52:39

Good

تبدیل کاردانو به بیت کوین؛ 20 کاردانو به 0.00054028 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 14:52:39

Good

تبدیل بایننس کوین به بیت کوین؛ 0.16 بایننس کوین به 0.00070887 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 14:32:14

Good

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 24.113 ترون به 1.04 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای rayhan118:
158 روز قبل
2021-02-28 14:30:58

Really Good Project ❤️

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 7 دلار به 148.536018 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Khalid:
158 روز قبل
2021-02-28 12:29:36

Nice

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 1 دلار به 20.725159 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Khalid:
158 روز قبل
2021-02-28 12:21:05

Nice

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 25.5 دلار به 540.738488 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Khan:
158 روز قبل
2021-02-28 12:09:54

Good

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 400 ترون به 17.21 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای QaisarAli:
158 روز قبل
2021-02-28 11:36:30

Best site in my life

تبدیل پاییر به ترون؛ 1.5 دلار به 32.464761 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای amirreza:
158 روز قبل
2021-02-28 11:14:42

🔥🔥🔥

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 572 ترون به 24.34 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Jayesh:
158 روز قبل
2021-02-28 10:42:50

very fast service

تبدیل پاییر به ترون؛ 1 دلار به 21.112001 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای amirreza:
158 روز قبل
2021-02-28 10:10:28

مثل همیشه عالی

خرید کاردانو؛ 106 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای مريم السادات كيا:
158 روز قبل
2021-02-28 09:51:11

خيلي عالي فقط قيمتها به نسبت ساير سايتهاي ايراني بالا

فروش وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امین فراستی:
158 روز قبل
2021-02-28 09:37:57

تبدیل بیت کوین به ترون؛ 0.00051707 بیت کوین به 500.175717 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 06:18:34

خرید بایننس کوین؛ 0.155 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای صالح ذاکراکبری:
158 روز قبل
2021-02-28 02:57:12

عالی

فروش لایت کوین؛ 0.477 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 02:03:30

فروش لایت کوین؛ 0.477 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 01:50:39

فروش لایت کوین؛ 0.474 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 01:37:02

فروش لایت کوین؛ 0.4743 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
158 روز قبل
2021-02-28 01:22:07

تبدیل استلار به دوج کوین؛ 2103.99 استلار به 18225.90312345 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای یوسف جوانی:
158 روز قبل
2021-02-28 00:48:44

خرید دوج کوین؛ 63500 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای یوسف جوانی:
158 روز قبل
2021-02-28 00:27:03

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |184| |185| |186| |187| |188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |994| |995| |996| |997| |998|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.