Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل ترون به استلار؛ 186 ترون به 19.23398863 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد باقر محبتی:
172 روز قبل
2021-02-11 12:26:26

فروش نئو؛ 3 نئو

توسط سرکار خانم/جناب آقای فائزه رسولی فرح:
172 روز قبل
2021-02-11 11:51:04

فروش ریپل؛ 114.97 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد غفاری:
172 روز قبل
2021-02-11 11:00:43

خرید ترون؛ 40.6073 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای rhdr:
172 روز قبل
2021-02-11 10:45:17

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 2.35 دلار به 46.862246 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
172 روز قبل
2021-02-11 10:03:01

تبدیل ترون به پاییر؛ 227.7 ترون به 9.99 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Rehanzai:
172 روز قبل
2021-02-11 06:12:28

Superb exchangr full trusted company

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کریم جدی کاس احمدانی:
172 روز قبل
2021-02-11 05:58:34

زود تند سریع خیلی خوب سپاس سرکار

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 475 ترون به 284.87007378 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Tinos81:
172 روز قبل
2021-02-11 05:18:29

Bravo à vous très bon je conseille vivement à tous

تبدیل ترون به بایننس کوین؛ 52470 ترون به 18.21078209 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Reza:
172 روز قبل
2021-02-11 05:00:53

Good

خرید وبمانی؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید محمدی:
172 روز قبل
2021-02-11 01:49:38

بسیار سریع و عالی، ممنون

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 0.12 دلار به 1.973082 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
172 روز قبل
2021-02-11 00:57:16

Merci

خرید ترون؛ 10 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای یوسف جوانی:
173 روز قبل
2021-02-10 23:12:41

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.33 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داریوش پاشائی :
173 روز قبل
2021-02-10 23:08:44

NO1 IN THE IRAN

تبدیل ترون به کاردانو؛ 1000 ترون به 51.5982911 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید محمد حسین حسینی:
173 روز قبل
2021-02-10 22:15:41

میشه یکم شفافتر کارمزدها رو ذکر کنید.

خرید اِتریوم کلاسیک؛ 0.15 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
173 روز قبل
2021-02-10 21:42:17

فروش ترون؛ 6252 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی صادقی:
173 روز قبل
2021-02-10 21:32:10

تشکر مثل همیشه در اسرع وقت واریز انجام شد

تبدیل پاییر به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 8.52 دلار به 8.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای a.r:
173 روز قبل
2021-02-10 21:19:38

عالی بود دمتون گرم

خرید بیت کوین؛ 0.00125 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضوی:
173 روز قبل
2021-02-10 21:17:16

خرید دوج کوین؛ 10 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین اسمعیلی:
173 روز قبل
2021-02-10 20:44:51

مثل همیشه خوب و سریع مرسیییی

خرید کاردانو؛ 13 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی بیگلری:
173 روز قبل
2021-02-10 20:37:34

🙏

خرید اِتریوم کلاسیک؛ 2 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
173 روز قبل
2021-02-10 20:27:35

تبدیل پاییر به ترون؛ 2 دلار به 43.085168 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Malik :
173 روز قبل
2021-02-10 20:21:24

Good

تبدیل ترون به دَش؛ 200 ترون به 0.06262294 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای Pramod:
173 روز قبل
2021-02-10 20:06:18

Best exchange

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 500 ترون به 270.31066574 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای j0p:
173 روز قبل
2021-02-10 19:50:15

salam

خرید لایت کوین؛ 0.011 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
173 روز قبل
2021-02-10 19:43:06

فروش اِتریوم کلاسیک؛ 3.27196565 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
173 روز قبل
2021-02-10 17:51:19

خرید لایت کوین؛ 0.01574 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرمهدی زاده رفیع:
173 روز قبل
2021-02-10 17:38:36

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اییاس؛ 195 دلار به 45.73928936 اییاس

توسط سرکار خانم/جناب آقای Russel:
173 روز قبل
2021-02-10 17:31:55

Excellent

خرید دوج کوین؛ 10000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای یوسف جوانی:
173 روز قبل
2021-02-10 16:50:55

بسیار سپاسگذارم

فروش کاردانو؛ 35.7196 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد جعفری چریانی:
173 روز قبل
2021-02-10 16:13:27

مرسی از صرافی خوبتون🙏🌹

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |202| |203| |204| |205| |206| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.