Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین گلد؛ 1880 دلار به 139.02847649 بیت کوین گلد

توسط سرکار خانم/جناب آقای Russel:
181 روز قبل
2021-02-04 08:43:58

Excellent

تبدیل دوج کوین به تدر - Tron Network - TRC20؛ 38.63875422 دوج کوین به 1.523134 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای kweb:
181 روز قبل
2021-02-04 08:39:35

always legit

تبدیل بایننس کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.156429 بایننس کوین به 8 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
181 روز قبل
2021-02-04 03:10:46

تبدیل تدر - Tron Network - TRC20 به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 47 دلار به 46.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای killsagii:
181 روز قبل
2021-02-04 02:44:58

واقعا بینظیر بود خیلی راحت مرسی از تیمتون

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 63 دلار به 1632.01932661 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مریم جعفری:
181 روز قبل
2021-02-04 01:38:45

ممنون

تبدیل استلار به دوج کوین؛ 30.1804553 استلار به 249.65294338 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای mohammad:
181 روز قبل
2021-02-04 00:46:53

عالی عالی

تبدیل ریپل به دوج کوین؛ 49.999988 ریپل به 500.83392937 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای mohammad:
181 روز قبل
2021-02-04 00:34:54

مثل همیشه عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 6.88 دلار به 183.77558757 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Samuel Akonde:
181 روز قبل
2021-02-04 00:19:47

Excellent

فروش اِتریوم؛ 0.024 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد محمودی آذر:
181 روز قبل
2021-02-03 23:11:10

دمتون گرم

تبدیل دوج کوین به ترون؛ 4660 دوج کوین به 4290.549338 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ناصر نیک نیا:
181 روز قبل
2021-02-03 22:32:51

عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 7 دلار به 197.84824578 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
181 روز قبل
2021-02-03 22:28:08

great

تبدیل ریپل به دوج کوین؛ 19.999988 ریپل به 228.62476019 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای mohammad:
181 روز قبل
2021-02-03 22:21:40

عالی و سریع بود

تبدیل پاییر به تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 17 دلار به 2.00677291 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای k:
181 روز قبل
2021-02-03 22:09:43

عالی

خرید دوج کوین؛ 200 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رامین وکیلی زند:
181 روز قبل
2021-02-03 21:59:59

سلام با تشکر فراوان

تبدیل کاردانو به دوج کوین؛ 36.259262 کاردانو به 476.67608382 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای mohammad:
181 روز قبل
2021-02-03 21:59:06

بسیار عالی و سریع بود

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 56 دلار به 1576.94413912 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حجت شادجو:
181 روز قبل
2021-02-03 21:57:56

باتشکر انجام شد

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 93 ترون به 3.06 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Salman:
181 روز قبل
2021-02-03 21:51:25

Thank you very much for this fastest exchanging of crypto..

تبدیل پاییر به ترون؛ 3.1 دلار به 87.483433 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Ima:
182 روز قبل
2021-02-03 19:43:49

Nice exchange

تبدیل پاییر به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10.65 دلار به 10.3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای King:
182 روز قبل
2021-02-03 19:12:34

Really Very Nice Site.💥🔥

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 80.4 ترون به 81.16928879 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
182 روز قبل
2021-02-03 16:17:07

Very Good

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به زیکش؛ 2050 دلار به 19.64294059 زیکش

توسط سرکار خانم/جناب آقای Russel:
182 روز قبل
2021-02-03 16:10:19

Excellent

تبدیل تدر - Tron Network - TRC20 به دوج کوین؛ 1.82 دلار به 54.51983805 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
182 روز قبل
2021-02-03 16:02:29

Very Good

تبدیل بیت کوین به ترون؛ 8.0E-5 بیت کوین به 80.796161 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Fabrice:
182 روز قبل
2021-02-03 15:42:42

Good

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 3 دلار به 84.76841539 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای anonymous:
182 روز قبل
2021-02-03 15:36:56

good

خرید لایت کوین؛ 0.01062 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
182 روز قبل
2021-02-03 15:32:37

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.25 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داریوش پاشا:
182 روز قبل
2021-02-03 15:08:48

خدا قوت. سریع و عالی.

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 141 ترون به 4.6 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
182 روز قبل
2021-02-03 14:52:01

Amazing

خرید استلار؛ 13 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد جواد حاجی زاده مقدم:
182 روز قبل
2021-02-03 13:24:37

فروش وبمانی؛ 15 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
182 روز قبل
2021-02-03 13:10:59

سپاس از شما

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به لایت کوین؛ 6 دلار به 0.03625429 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
182 روز قبل
2021-02-03 13:00:24

Good

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |214| |215| |216| |217| |218| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |993| |994| |995| |996| |997|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.