Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

فروش دوج کوین؛ 200 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
208 روز قبل
2021-01-09 16:55:25

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 67 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید :
208 روز قبل
2021-01-09 14:43:50

عالی مثل همیشه

تبدیل دوج کوین به پاییر؛ 89 دوج کوین به 0.81 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mohammed Mbrok:
208 روز قبل
2021-01-09 13:11:39

Fact servise and safe

تبدیل پاییر به ترون؛ 1 دلار به 30.663257 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا:
208 روز قبل
2021-01-09 11:57:50

بسیار عالی با سرعت بالا انجام شد ممنون

خرید بیت کوین؛ 0.0004 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا مهبودی:
208 روز قبل
2021-01-09 11:38:59

با سپاس فراوان از مدیریت خوب شما

خرید اِتریوم؛ 0.01 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا مهبودی:
208 روز قبل
2021-01-09 11:11:19

فروش اِتریوم؛ 0.00288 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد کریمی تبار:
208 روز قبل
2021-01-09 10:06:55

تبدیل ترون به ریپل؛ 250 ترون به 23.363246 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای nice:
208 روز قبل
2021-01-09 10:05:19

nice

فروش بیت کوین؛ 0.0101 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای پدرام نظام:
208 روز قبل
2021-01-09 09:52:49

ممنون، عالی بود

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 61.36 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ملیحه بهزادیان:
208 روز قبل
2021-01-09 09:42:11

تبدیل دوج کوین به ترون؛ 1000 دوج کوین به 312.805857 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای masterdice2407:
208 روز قبل
2021-01-09 07:28:50

Best service! long live!!!

تبدیل تزوس به دوج کوین؛ 0.45 تزوس به 93.76371946 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای IJ:
208 روز قبل
2021-01-09 06:51:23

Auto processing. A

تبدیل لایت کوین به بیت کوین؛ 0.06749 لایت کوین به 0.00018885 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Damian:
208 روز قبل
2021-01-09 05:31:17

me gusta el servicio, y espero que sigan mejorando los fees

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 33.97 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای عیسی تابش:
208 روز قبل
2021-01-09 05:03:18

خرید دوج کوین؛ 1006.7114 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر رضا نیستانی:
208 روز قبل
2021-01-09 03:24:48

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 27 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا نهالی خلجان:
208 روز قبل
2021-01-09 00:41:04

واریز وپرداخت در کسرس از ثانیه ممنونم از شما

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 11.49 دلار به 1213.93689098 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Kriptoking:
208 روز قبل
2021-01-09 00:26:06

Cool

خرید استلار؛ 16.33 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدحسین:
208 روز قبل
2021-01-08 23:36:13

خرید وبمانی؛ 0.52 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا جلالی:
208 روز قبل
2021-01-08 22:16:13

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 900 دوج کوین به 8.21 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای HunterXzizo:
208 روز قبل
2021-01-08 21:32:00

God bless you....... Pleasure working with you...... keep the good work

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 70 دلار به 7146.34967202 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ed:
208 روز قبل
2021-01-08 21:18:25

Best exchnger

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن ثقفی:
208 روز قبل
2021-01-08 21:03:18

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن ثقفی:
208 روز قبل
2021-01-08 20:57:17

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن ثقفی:
208 روز قبل
2021-01-08 20:40:41

فروش بیت کوین؛ 0.00039136 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حجت شادجو:
208 روز قبل
2021-01-08 19:25:55

با تشکر زود انجام شد verey good

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 33 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید :
208 روز قبل
2021-01-08 19:05:56

سپاس فراروان

فروش اِتریوم؛ 1 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهروز :
208 روز قبل
2021-01-08 18:53:05

عالی مثل همیشه

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3580 دوج کوین به 33.42 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Hikaru:
208 روز قبل
2021-01-08 18:22:33

Very fast and reliable exchange... the best i have used so far.. 5 stars

تبدیل دوج کوین به ترون؛ 100 دوج کوین به 29.007576 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای kevinmaster:
208 روز قبل
2021-01-08 17:33:06

your site Best service! Best Regard!

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 2.2 دلار به 68.651543 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
208 روز قبل
2021-01-08 17:19:08

J

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |237| |238| |239| |240| |241| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |994| |995| |996| |997| |998|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.