Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل لایت کوین به دوج کوین؛ 1.15450737 لایت کوین به 14160.24729151 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
212 روز قبل
2021-01-03 19:02:49

transaction successful

تبدیل وبمانی به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 11 دلار به 10.89 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی منصوری:
212 روز قبل
2021-01-03 18:12:09

عالی

تبدیل پاییر به لایت کوین؛ 23.6 دلار به 0.14647986 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای KriptoKing:
212 روز قبل
2021-01-03 17:15:38

Simple and fast

خرید دوج کوین؛ 111 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای اشکان معتضدیان:
212 روز قبل
2021-01-03 16:48:56

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم؛ 10 دلار به 0.00918374 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید علی جعفری:
212 روز قبل
2021-01-03 16:37:32

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 3.2 دلار به 238.66104589 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
212 روز قبل
2021-01-03 15:14:02

Billking ... Cool like exchange

تبدیل دوج کوین به پاییر؛ 19.4 دوج کوین به 0.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای uzihr:
212 روز قبل
2021-01-03 15:09:08

highly recommended!!

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای غلامرضا نظربین سیاهمزگی:
212 روز قبل
2021-01-03 14:55:01

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 6.3 دلار به 508.11431252 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرمهدی زاده رفیع:
212 روز قبل
2021-01-03 14:34:58

تبدیل اِتریوم به دوج کوین؛ 0.29281578 اتریوم به 20354.65623518 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
212 روز قبل
2021-01-03 14:33:23

transaction confirmed

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 1.2 دلار به 41.461849 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
212 روز قبل
2021-01-03 14:12:00

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 2.06 دلار به 71.140774 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای hidden707:
212 روز قبل
2021-01-03 13:11:28

perfect

فروش ترون؛ 600 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
212 روز قبل
2021-01-03 12:35:08

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 34 ترون به 72.72547423 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Evince:
212 روز قبل
2021-01-03 12:27:53

I love it

خرید دَش؛ 1.233 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای امین فراستی:
212 روز قبل
2021-01-03 12:16:32

تبدیل دوج کوین به ترون؛ 129.27648832 دوج کوین به 53.637655 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Royalmac:
212 روز قبل
2021-01-03 11:50:25

This is the best exchange i ever traded with.. Very fast and reliable... Love them

خرید کاردانو؛ 10 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان:
212 روز قبل
2021-01-03 11:44:52

تعداد ارزها کمه مخصوصا ارزهایی که صرافی های دیگه دارن و آینده دارن و...

فروش وبمانی؛ 49 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داود کاظمی:
212 روز قبل
2021-01-03 11:41:33

خرید بیت کوین؛ 0.00082 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید فرخ منش:
212 روز قبل
2021-01-03 11:29:43

ممنون

تبدیل دوج کوین به تدر - Tron Network - TRC20؛ 50000 دوج کوین به 598.22505 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید علی جعفری:
212 روز قبل
2021-01-03 10:56:14

فروش بیت کوین کش؛ 0.687 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر عبدالهی:
212 روز قبل
2021-01-03 10:48:05

فروش وبمانی؛ 98 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داود بهرمانی:
212 روز قبل
2021-01-03 09:29:34

تبدیل پاییر به لایت کوین؛ 1.48 دلار به 0.01005188 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Malik:
212 روز قبل
2021-01-03 09:26:54

خرید بیت کوین گلد؛ 0.02 بیت کوین گلد

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین خواجه ها:
213 روز قبل
2021-01-03 06:50:07

تبدیل اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.1 اتریوم به 76.48 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی فرهی:
213 روز قبل
2021-01-03 03:56:24

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 0.6 دلار به 52.05436323 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
213 روز قبل
2021-01-03 03:41:04

Yeahh

خرید دوج کوین؛ 322 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای عالی :
213 روز قبل
2021-01-03 02:34:57

تبدیل بایننس کوین به لایت کوین؛ 0.179 بایننس کوین به 0.04785933 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Raffy01:
213 روز قبل
2021-01-03 01:50:41

Easy and fast exchanging

خرید دوج کوین؛ 13501.72448 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مصطفی متینی فر:
213 روز قبل
2021-01-03 01:27:09

خرید ترون؛ 200 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای اردشیر اسفندیاری:
213 روز قبل
2021-01-03 00:17:00

برای این پردازش دوستان با بردباری و شکیبایی فراوان ساعتها وقت گذاشتن صمیمانه از همکاری آنها سپاسگذارم

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |241| |242| |243| |244| |245| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |992| |993| |994| |995| |996|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.