Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل دوج کوین به پاییر؛ 300 دوج کوین به 1.11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
228 روز قبل
2020-12-20 09:55:38

Good

تبدیل بیت کوین کش به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.0023464 بیت کوین کش به 0.68 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای kamrul:
228 روز قبل
2020-12-20 09:41:14

تبدیل بیت کوین اِس وی به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.006 بیت کوین اِس وی به 0.99 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Kamrul Hasan:
228 روز قبل
2020-12-20 09:03:14

Really it was very good

تبدیل دوج کوین به زیکش؛ 800 دوج کوین به 0.03906797 زیکش

توسط سرکار خانم/جناب آقای Nayeem:
228 روز قبل
2020-12-20 08:17:26

trusted site ever

تبدیل پاییر به بیت کوین؛ 5 دلار به 0.00019388 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای NawazMalik:
228 روز قبل
2020-12-20 08:03:34

Very good ❣❣ exchanging.cc

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 362.67 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسن پاشایی:
228 روز قبل
2020-12-20 07:35:01

عالی مثل همیشه

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 3.08 دلار به 764.24096559 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mouad:
228 روز قبل
2020-12-20 06:49:19

Ty

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 1 دلار به 241.67209292 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای 1:
228 روز قبل
2020-12-20 06:43:19

Good Thank you

فروش بیت کوین؛ 0.0001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهمن مریدی:
228 روز قبل
2020-12-20 06:37:46

شما فوق العاده هستین

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 0.9 دلار به 211.18785952 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
228 روز قبل
2020-12-20 01:40:39

خرید ریپل؛ 64.12595 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای همراه کریمی اینچه برون:
228 روز قبل
2020-12-19 23:12:23

عالی بود

تبدیل پاییر به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10 دلار به 9.83 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Fataicha:
228 روز قبل
2020-12-19 22:45:58

Beautiful

فروش بیت کوین؛ 0.0033 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسن خوافی:
228 روز قبل
2020-12-19 20:07:24

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 346 ترون به 10.84 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
228 روز قبل
2020-12-19 19:51:56

Thanks

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 6.83 دلار به 206.376976 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
228 روز قبل
2020-12-19 19:50:14

فروش وبمانی؛ 3.33 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا امیرنژاد:
228 روز قبل
2020-12-19 19:49:51

عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما طی چند روز اخیر، چند بار درخواست فروش ارز دادم که البته موفق به تکمیل مراحل ثبت نمیشم، اما بالاخره امشب ثبت کردم و خواستم از سرعت و دقت و تعهد تیم شما تشکر ویژه کنم . موفق و سربلند باشید ممنون

فروش بیت کوین کش؛ 0.0068 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
229 روز قبل
2020-12-19 16:12:27

تبدیل دوج کوین به لایت کوین؛ 1000 دوج کوین به 0.03465721 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Harry77:
229 روز قبل
2020-12-19 15:35:42

Rekomended

خرید وبمانی؛ 40 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ناصرزاده:
229 روز قبل
2020-12-19 14:56:26

ممنون.سریع و عالی مثل همیشه

فروش بیت کوین گلد؛ 7.42 بیت کوین گلد

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر نراقی:
229 روز قبل
2020-12-19 14:54:19

تنها صرافی پنج ستاره ای

تبدیل دوج کوین به پاییر؛ 760 دوج کوین به 2.91 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
229 روز قبل
2020-12-19 14:30:44

Nasser

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00036 بیت کوین به 8.13 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Khrisman:
229 روز قبل
2020-12-19 14:26:33

Too much fast

فروش وبمانی؛ 15 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ناصرزاده:
229 روز قبل
2020-12-19 13:03:18

Excellent

تبدیل دوج کوین به لایت کوین؛ 123 دوج کوین به 0.00403269 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Angkong:
229 روز قبل
2020-12-19 12:42:58

Thanks for good transaction again

فروش وبمانی؛ 41 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد قدکی:
229 روز قبل
2020-12-19 12:05:12

خوبه ولی بنویس به جای موفقیت امیز بنویس در حال ارسال وجه ادم فکر میکنه شماره کارتو اشتباده خیلی ممنون بابت سایت خسته نباشید

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 1.83 دلار به 55 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Grim:
229 روز قبل
2020-12-19 12:01:02

Good thanks

خرید بیت کوین؛ 0.01537 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد رضا عاکفی:
229 روز قبل
2020-12-19 11:39:11

واقعا عالی

خرید بیت کوین؛ 0.01529 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد رضا عاکفی:
229 روز قبل
2020-12-19 11:02:42

مثل همیشه عالی.درجه یک

فروش دوج کوین؛ 900.06625089 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید ملکی اصل:
229 روز قبل
2020-12-19 10:34:42

خیلی ممنون بابت پیگیری. بازهم سریع و عالی

تبدیل دَش به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.06692 دش به 7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
229 روز قبل
2020-12-19 07:55:46

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |256| |257| |258| |259| |260| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |994| |995| |996| |997| |998|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.