Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم؛ 11 دلار به 0.01693279 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای agundin54:
233 روز قبل
2020-12-14 21:33:02

excellent

تبدیل دوج کوین به بیت کوین؛ 2200 دوج کوین به 0.00024934 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای NawazMalik:
233 روز قبل
2020-12-14 20:14:46

✌✌ best exchange

خرید بیت کوین؛ 0.001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا صفایی:
233 روز قبل
2020-12-14 19:49:38

خرید بایننس کوین؛ 7.4 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد عقربی:
234 روز قبل
2020-12-14 16:26:42

بهتر از این نمیشه ایول

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 50 ترون به 428.06444247 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای bithunter:
234 روز قبل
2020-12-14 16:23:42

joss

فروش لایت کوین؛ 0.02672709 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای عرفان پناهی:
234 روز قبل
2020-12-14 15:26:22

همیشه به موقع و سریع ⚡

خرید اِتریوم؛ 0.01 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا تاییدی:
234 روز قبل
2020-12-14 14:49:01

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 1.22 دلار به 39.1828 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Nydo:
234 روز قبل
2020-12-14 13:46:19

Sure

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین کش؛ 2 دلار به 0.00657679 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای Khan:
234 روز قبل
2020-12-14 13:44:32

100% trusted exchanger

تبدیل دوج کوین به لایت کوین؛ 650 دوج کوین به 0.02479653 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Harry77:
234 روز قبل
2020-12-14 12:30:00

Recomended

خرید اِتریوم؛ 0.201 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد نعمت دار:
234 روز قبل
2020-12-14 11:53:49

فروش استلار؛ 34 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای عغنعغ:
234 روز قبل
2020-12-14 11:40:40

تبدیل لایت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.343 لایت کوین به 27.77 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Ali:
234 روز قبل
2020-12-14 11:33:49

Very fast exchanger. Thanks!

خرید وبمانی؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان سلطانمحمدی:
234 روز قبل
2020-12-14 10:54:07

خرید سریع

خرید وبمانی؛ 20 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
234 روز قبل
2020-12-14 09:27:36

سلام مجدد و مرسی از شما

تبدیل دوج کوین به ریپل؛ 19310 دوج کوین به 118.59237944 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای alas-card:
234 روز قبل
2020-12-14 08:50:39

super nice site convert coins love it

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 23.38 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدحسین توکلی وردم:
234 روز قبل
2020-12-14 08:17:42

عالی

فروش اِتریوم؛ 0.1642 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر سعید عیسی زاده:
234 روز قبل
2020-12-14 07:32:06

بسیار عالی و سریع ، در مواقع ضروری همیشه میتونم روی شما حساب کنم که سریع عمل میکنید. سرعت بزرگ ترین نقطه قوت شماست ، همیشه همینقدر خوب نگه داریدش

فروش بیت کوین کش؛ 0.0068 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
234 روز قبل
2020-12-14 01:06:17

خرید بیت کوین؛ 0.001769 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حانيه نسيمي:
234 روز قبل
2020-12-13 23:38:30

خيلي عالي و سريع

فروش وبمانی؛ 32 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ناصرزاده:
234 روز قبل
2020-12-13 22:08:40

عالی

خرید وبمانی؛ 0.52 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا جلالی:
234 روز قبل
2020-12-13 21:19:04

خرید لایت کوین؛ 0.4 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی محمد میرجلیلی:
234 روز قبل
2020-12-13 21:16:20

مثل همیشه عالی...

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 500 دلار به 0.02470264 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای mrbaji:
234 روز قبل
2020-12-13 21:15:10

thanks

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم کلاسیک؛ 60 دلار به 9.20540601 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
234 روز قبل
2020-12-13 20:08:56

wonderful

خرید بیت کوین؛ 0.0053 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مسعودی:
234 روز قبل
2020-12-13 19:58:55

تشکر عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به استلار؛ 6 دلار به 31.59629449 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mubashir:
234 روز قبل
2020-12-13 19:56:33

Good service i like it

خرید وبمانی؛ 1.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرهاد شمسی مقدم:
235 روز قبل
2020-12-13 18:56:14

ممنون

خرید بیت کوین؛ 0.00173 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید سیاوش حسین پور:
235 روز قبل
2020-12-13 18:43:21

خرید اِتریوم؛ 0.17 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین فرقانی:
235 روز قبل
2020-12-13 18:35:38

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |260| |261| |262| |263| |264| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |994| |995| |996| |997| |998|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.