Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید پاییر؛ 11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امید عابدین پور:
233 روز قبل
2020-12-12 01:28:56

مثل همیشه عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای خالد حیدریان:
233 روز قبل
2020-12-12 00:33:33

عالی

فروش ترون؛ 230 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
233 روز قبل
2020-12-11 23:10:18

خرید کاردانو؛ 22 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد آزادسرشت:
233 روز قبل
2020-12-11 19:43:45

خرید اِتریوم؛ 0.2 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین فرقانی:
233 روز قبل
2020-12-11 19:06:31

ممنونم از پیگیریتون

خرید بیت کوین؛ 0.00412 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد رضا عاکفی:
233 روز قبل
2020-12-11 18:11:32

عالی بود

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 240 دوج کوین به 0.69 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Forlinke:
233 روز قبل
2020-12-11 17:41:52

Fast and Reliable,thanks

خرید وبمانی؛ 18.3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین جوادیان:
233 روز قبل
2020-12-11 15:50:10

فروش استلار؛ 20 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
233 روز قبل
2020-12-11 14:39:13

خرید وبمانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا جلالی:
233 روز قبل
2020-12-11 14:09:32

تبدیل بیت کوین به ترون؛ 0.01 بیت کوین به 6387.675338 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Urok:
233 روز قبل
2020-12-11 13:49:49

Всё супер , быстро и оперативно , очень доволен )) . Буду пользоваться !!!

خرید بیت کوین؛ 0.00432 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل رمضانی:
234 روز قبل
2020-12-11 13:42:39

تبدیل دوج کوین به پاییر؛ 344.01189736 دوج کوین به 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ساسان محرمی یزدان ستا:
234 روز قبل
2020-12-11 13:38:04

عالی سریع مطمئن مثل همیشه

خرید تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 130 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای اراد صديقي:
234 روز قبل
2020-12-11 11:38:45

WOW

تبدیل پاییر به بیت کوین؛ 7.05 دلار به 0.00035446 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ASHRAF:
234 روز قبل
2020-12-11 10:40:41

THANKS

تبدیل ریپل به ترون؛ 1 ریپل به 15.546938 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
234 روز قبل
2020-12-11 10:04:02

2nd sweet and successful transaction

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 228.64 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی اسدی هریس:
234 روز قبل
2020-12-11 07:18:00

خرید بیت کوین؛ 0.0006 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید فرخ منش:
234 روز قبل
2020-12-11 04:12:26

ممنون

خرید بیت کوین؛ 0.000885 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید فرخ منش:
234 روز قبل
2020-12-11 03:39:00

ممنون

خرید ریپل؛ 20 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد ارجمند:
234 روز قبل
2020-12-11 03:32:41

عالی

خرید کاردانو؛ 31 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد عظیمی گلوگاهی:
234 روز قبل
2020-12-10 23:54:22

بسیار سریع اما کمی گران

تبدیل مونِرو به ترون؛ 0.01495 مونرو به 65.141763 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی ایجی:
234 روز قبل
2020-12-10 23:51:30

خرید ریپل؛ 22 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسماعیل کیانی:
234 روز قبل
2020-12-10 22:18:30

تبدیل اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.01305 اتریوم به 7.01 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Canvasser:
234 روز قبل
2020-12-10 22:11:25

Excellent service

تبدیل لایت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.13739539 لایت کوین به 10.16 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
234 روز قبل
2020-12-10 21:59:58

فروش دوج کوین؛ 15000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرصاد بهادر:
234 روز قبل
2020-12-10 21:55:05

عالیه

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 100 دلار به 96.079608 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسن بافته:
234 روز قبل
2020-12-10 21:49:30

خرید وبمانی؛ 4 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی فرهی:
234 روز قبل
2020-12-10 21:20:40

Merciii

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 88.042465 ترون به 775.8078749 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ابراهمیان:
234 روز قبل
2020-12-10 20:25:31

مثل همیشه درجه یک

خرید دوج کوین؛ 12000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ابراهمیان:
234 روز قبل
2020-12-10 19:03:52

مثل همیشه عالی

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |259| |260| |261| |262| |263| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.