Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید اِتریوم؛ 0.01107 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای پیمان علی زاده:
242 روز قبل
2020-12-06 14:51:11

عالی و با بالاترین سرعت انتقال ✌🏾👌🏾

فروش بیت کوین؛ 0.02 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای دارا فتوحی:
242 روز قبل
2020-12-06 10:49:56

خرید دوج کوین؛ 800 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
242 روز قبل
2020-12-06 10:44:12

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
242 روز قبل
2020-12-06 09:05:03

خرید بیت کوین؛ 0.002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید فرخ منش:
242 روز قبل
2020-12-06 03:59:48

ممنون

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00071613 بیت کوین به 13.59 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
242 روز قبل
2020-12-06 01:09:25

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 762 دوج کوین به 2.51 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
242 روز قبل
2020-12-06 00:54:11

تبدیل پاییر به تدر - Tron Network - TRC20؛ 5.14 دلار به 4.95066 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
242 روز قبل
2020-12-05 22:55:40

تبدیل پاییر به ترون؛ 4 دلار به 125.144635 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
242 روز قبل
2020-12-05 22:49:41

خرید اِتریوم؛ 0.30163 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرش صمدانی:
242 روز قبل
2020-12-05 22:13:44

با تشکر از شما

فروش بیت کوین؛ 0.00023603 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید جمالی بین کلائی:
242 روز قبل
2020-12-05 21:50:29

تبدیل دوج کوین به لایت کوین؛ 63.171272 دوج کوین به 0.00204444 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Rodolfo:
242 روز قبل
2020-12-05 21:48:46

Excelente, la tarfa de pago por intercambio deberia ser menor que el saldo a retirar a la wallet .

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 920 دوج کوین به 3.04 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای jhazkee:
242 روز قبل
2020-12-05 21:20:45

good exchange

خرید ترون؛ 7111.07419 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرش صمدانی:
242 روز قبل
2020-12-05 21:13:39

ممنون عالی

تبدیل ترون به وبمانی؛ 133 ترون به 3.83 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید ملکی اصل:
242 روز قبل
2020-12-05 21:06:03

عالی

تبدیل دوج کوین به وبمانی؛ 2700 دوج کوین به 8.83 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید ملکی اصل:
242 روز قبل
2020-12-05 20:56:15

عالی

خرید وبمانی؛ 735.03 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام ترکی:
242 روز قبل
2020-12-05 20:21:39

تبدیل پاییر به ترون؛ 9.5 دلار به 302.014019 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای جوان:
242 روز قبل
2020-12-05 18:56:01

عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای شهرام یعقوبی:
243 روز قبل
2020-12-05 18:43:01

تبدیل لایت کوین به بیت کوین؛ 0.08 لایت کوین به 0.00031333 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای NawazMalik:
243 روز قبل
2020-12-05 17:42:31

Good exchange fast thanks

تبدیل ترون به بیت کوین؛ 3000 ترون به 0.00460559 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای nsmith:
243 روز قبل
2020-12-05 15:41:02

Thanks

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 0.2 دلار به 45.8721069 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Unknown:
243 روز قبل
2020-12-05 08:30:54

I always use this site to exchange cryptos💖

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 3 دلار به 845.67672099 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
243 روز قبل
2020-12-05 06:56:39

❤️❤️❤️❤️❤️

فروش اِتریوم؛ 0.38 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن اکبری:
243 روز قبل
2020-12-05 06:15:28

بی نظیر و بی رقیب در ارایه خدمات ارزدیجیتال

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 30 ترون به 254.41089871 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
243 روز قبل
2020-12-05 05:11:07

1000000000000% Trusted Thank you💖

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 6 دلار به 1687.75873312 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای نوید جعفری:
243 روز قبل
2020-12-04 23:40:05

خرید ریپل؛ 60.78524 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرش صمدانی:
243 روز قبل
2020-12-04 23:32:18

فروش لایت کوین؛ 0.81257862 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
243 روز قبل
2020-12-04 23:11:48

فروش ترون؛ 864 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی خدایاری:
243 روز قبل
2020-12-04 21:56:29

عالی

تبدیل پاییر به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20.23 دلار به 19.8 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Jayesh:
243 روز قبل
2020-12-04 21:13:04

Nice

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |266| |267| |268| |269| |270| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |994| |995| |996| |997| |998|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.