Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer




نظرات کاربران

تبدیل وبمانی به ترون؛ 5 دلار به 167.793844 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید صبوری گله خان:
252 روز قبل
2020-11-26 18:18:42

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 28.5 دلار به 938.708402 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Nydo:
252 روز قبل
2020-11-26 17:56:27

Direct

تبدیل پاییر به ترون؛ 4.5 دلار به 149.087969 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Macmac:
252 روز قبل
2020-11-26 17:52:47

Thanks a lot, legit exchanger recommended for everyone

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10.65 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ایمان امیری:
252 روز قبل
2020-11-26 17:49:44

خرید استلار؛ 450 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای پدرام نظام:
252 روز قبل
2020-11-26 17:37:20

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 250 ترون به 7.19 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Sifat:
252 روز قبل
2020-11-26 17:26:39

Best exchanger for ever*.*

تبدیل وبمانی به بیت کوین؛ 49 دلار به 0.00266945 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیررضا طالبی:
252 روز قبل
2020-11-26 16:09:40

عالی بود

خرید اِتریوم؛ 0.2011 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد آزادسرشت:
252 روز قبل
2020-11-26 15:42:57

مرسی

خرید اِتریوم؛ 0.205 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد آزادسرشت:
252 روز قبل
2020-11-26 15:30:56

خرید ترون؛ 30 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
252 روز قبل
2020-11-26 15:11:16

خرید لایت کوین؛ 0.06386 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
252 روز قبل
2020-11-26 13:43:03

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 113.206516 ترون به 3.22 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Silverfox:
252 روز قبل
2020-11-26 13:36:46

Wowww nice

فروش وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای نیما نصری:
252 روز قبل
2020-11-26 12:35:00

فروش وبمانی؛ 9.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی حسن پور:
252 روز قبل
2020-11-26 11:00:58

خرید دوج کوین؛ 200 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
252 روز قبل
2020-11-26 08:05:36

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد شیبانی:
252 روز قبل
2020-11-26 05:57:36

فروش لایت کوین؛ 1.08949443 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا کشت ورز:
252 روز قبل
2020-11-26 03:39:28

خرید وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سهیل زارعی:
252 روز قبل
2020-11-26 00:10:16

خرید دوج کوین؛ 17200 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی زارعی:
252 روز قبل
2020-11-25 22:07:26

مثل همیشه عالی

خرید اِتریوم؛ 0.0771851 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای سینا ساعدپناه:
252 روز قبل
2020-11-25 21:09:23

خرید دَش؛ 0.38796 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
253 روز قبل
2020-11-25 19:12:37

فروش دوج کوین؛ 3000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسماعیل کیانی:
253 روز قبل
2020-11-25 16:33:59

ممنون

خرید دَش؛ 0.21639 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
253 روز قبل
2020-11-25 16:24:21

خرید دَش؛ 0.02143 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
253 روز قبل
2020-11-25 16:09:30

خرید وبمانی؛ 2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین جوادیان:
253 روز قبل
2020-11-25 15:16:44

خرید لایت کوین؛ 0.23582 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
253 روز قبل
2020-11-25 15:10:23

خرید ترون؛ 11.16853 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی غروی:
253 روز قبل
2020-11-25 13:04:14

عالی

خرید بیت کوین؛ 0.0017 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید فرخ منش:
253 روز قبل
2020-11-25 01:38:56

ممنون

خرید استلار؛ 10 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مسلم رئوفی:
253 روز قبل
2020-11-25 00:53:14

بسیار عالی، پایدار باشید

خرید بیت کوین کش؛ 0.09177 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرش صمدانی:
253 روز قبل
2020-11-25 00:53:12

ممنونم

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |273| |274| |275| |276| |277| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |994| |995| |996| |997| |998|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.