Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل بیت کوین به ترون؛ 0.00042863 بیت کوین به 271.24288 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Rhaska:
4 سال قبل
2018-02-17 18:50:09

Great!

خرید بیت کوین؛ 0.001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای شایان موذنی:
4 سال قبل
2018-02-17 18:39:59

تشکر .

خرید ترون؛ 10 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-02-17 16:56:01

خرید ترون؛ 45 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-02-17 16:41:14

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 78.12 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ایمان امیری:
4 سال قبل
2018-02-17 16:30:53

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 33.83 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ایمان امیری:
4 سال قبل
2018-02-17 15:59:00

فروش وبمانی؛ 11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ناصرزاده:
4 سال قبل
2018-02-17 13:27:24

ممنون.عالی مثل همیشه

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرکیا رشدی:
4 سال قبل
2018-02-17 12:50:53

عالی

تبدیل ریپل به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 188 ریپل به 47.09 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای madame:
4 سال قبل
2018-02-17 11:48:26

Thank you very much!!! Excellent!

خرید استلار؛ 40.28223 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای خوئ:
4 سال قبل
2018-02-17 10:44:26

خرید ترون؛ 30 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-02-17 09:49:32

خرید دوج کوین؛ 44444 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد ناجی:
4 سال قبل
2018-02-17 09:28:41

marvellous

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 0.3 دلار به 10.506151 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای marbab2010:
4 سال قبل
2018-02-17 09:02:22

Very fast and transparent.

خرید استلار؛ 40.12536 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
4 سال قبل
2018-02-17 08:30:00

خرید بیت کوین؛ 0.00083 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای پژمان کوهستانی:
4 سال قبل
2018-02-17 06:52:56

مثل همیشه سریع و عالی

فروش ترون؛ 250 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-02-17 01:27:40

خرید ترون؛ 70 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-02-17 00:05:49

خرید تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 9.32825 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ترکان حسینی:
4 سال قبل
2018-02-17 00:05:06

فروش چین لینک - Ethereum Network - ERC20؛ 0.1 چین لینک

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان:
4 سال قبل
2018-02-16 23:55:01

یکم باید از لحاظ تعداد ارزهای بیشتر تقویت بشه این سایت و ارزهای بت ، دیجی بایت و ... رو هم اضافه کنید. لطفا زودتر رسیدگی کنید. با تشکر

فروش ترون؛ 250 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-02-16 23:22:23

خرید ترون؛ 50 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-02-16 22:44:40

خرید اِتریوم؛ 1 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای احد کمشی:
4 سال قبل
2018-02-16 22:32:00

عالي و سريع

خرید اِتریوم؛ 0.8 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای احد کمشی:
4 سال قبل
2018-02-16 22:08:04

بسيار عالي و سريع ممنووووووون

فروش لایت کوین؛ 0.024 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای نریمان ایستاده:
4 سال قبل
2018-02-16 21:21:36

با تشکر از خدمات خوبتان

فروش بیت کوین؛ 0.00024117 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای روح الله منتظر:
4 سال قبل
2018-02-16 20:44:01

ممنون از راهنمایی و واریز آنی وجه

خرید بیت کوین؛ 0.00094106 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای شهرام عالی پور:
4 سال قبل
2018-02-16 20:17:21

خرید دوج کوین؛ 3000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسماعیل کیانی:
4 سال قبل
2018-02-16 19:47:20

Very good

تبدیل لایت کوین به تدر - Tron Network - TRC20؛ 0.08052603 لایت کوین به 4.54058762 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای goodsplan:
4 سال قبل
2018-02-16 18:58:20

Excelent service

فروش اِتریوم؛ 0.0282 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین اسمعیلی:
4 سال قبل
2018-02-16 18:47:33

ممنون از سایت و سرعت خوبتون توی پرداخت. برقرار باشید همیشه

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.0001882 بیت کوین به 3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای René:
4 سال قبل
2018-02-16 18:27:22

Cool

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |576| |577| |578| |579| |580| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1289| |1290| |1291| |1292| |1293|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.