Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

فروش ترون؛ 500 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
269 روز قبل
2020-11-06 23:54:03

مرسی از سرعت عملتون...!

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 1 دلار به 333.44043412 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Shamroz:
269 روز قبل
2020-11-06 23:16:39

100% secure and trusted exchanger intant paymant i like it and varry usefull

خرید لایت کوین؛ 0.2932 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای پدرام خوید:
269 روز قبل
2020-11-06 21:03:45

Niceeeee!

تبدیل دوج کوین به بیت کوین؛ 10000 دوج کوین به 0.00123477 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای joy:
269 روز قبل
2020-11-06 20:40:56

alhamdulillah well

فروش اِتریوم؛ 5.499633 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرزاد نجفی:
269 روز قبل
2020-11-06 20:19:33

مثل همیشه سریع، واقعا ممنون

تبدیل پاییر به لایت کوین؛ 0.2 دلار به 0.00247394 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Pacodi:
269 روز قبل
2020-11-06 20:17:36

Está la monda el servicio

فروش لایت کوین؛ 0.7 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امین طهران دوست:
269 روز قبل
2020-11-06 18:24:41

Thanks

فروش بیت کوین گلد؛ 1.5 بیت کوین گلد

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر نراقی:
269 روز قبل
2020-11-06 17:06:50

متشکرم

فروش بیت کوین؛ 0.003 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر نراقی:
269 روز قبل
2020-11-06 17:03:00

سریع و دقیق

فروش پاییر؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای غزل :
269 روز قبل
2020-11-06 16:34:33

فروش دوج کوین؛ 2000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
269 روز قبل
2020-11-06 14:42:39

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 4.9 دلار به 1722.56304137 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای جوان:
269 روز قبل
2020-11-06 13:10:32

خوبه

فروش بیت کوین؛ 0.00024 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهمن مریدی:
269 روز قبل
2020-11-06 13:07:28

سریعترین صرافی ممنون

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیدمحمد موسوی:
269 روز قبل
2020-11-06 12:23:15

بسیارخوب ممنون

فروش وبمانی؛ 15 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن حاجی فتحعلی:
269 روز قبل
2020-11-06 12:20:44

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 16 ترون به 100.91793835 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
269 روز قبل
2020-11-06 12:20:19

خرید دوج کوین؛ 10188 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد ناجی:
269 روز قبل
2020-11-06 10:56:02

خرید ترون؛ 300 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد :
269 روز قبل
2020-11-06 09:51:43

تبدیل ترون به پاییر؛ 45.23971109 ترون به 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ساسان محرمی یزدان ستا:
269 روز قبل
2020-11-06 06:26:24

مثل همیشه عالی سریع مطمئن

خرید دوج کوین؛ 21202 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد ناجی:
269 روز قبل
2020-11-06 05:03:05

عالی و سریع

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 115 ترون به 1013.86911545 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Jeffrey:
269 روز قبل
2020-11-06 04:49:16

5 stars superfast exchanging from tron to dogecoin

خرید بیت کوین؛ 0.0025 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید فرخ منش:
269 روز قبل
2020-11-06 04:04:47

عالی

خرید پاییر؛ 2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد حاصلى:
270 روز قبل
2020-11-06 00:21:49

فروش پاییر؛ 1.15 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی جعفریان:
270 روز قبل
2020-11-05 23:15:22

سرعتش عالیه فقط یکمی پایین میخره ارز ها رو

خرید استلار؛ 20.12257 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
270 روز قبل
2020-11-05 20:55:38

فروش وبمانی؛ 1678 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر فروتنی نیا:
270 روز قبل
2020-11-05 20:46:53

ممنون از شما که منظم انجام شد

خرید بیت کوین؛ 0.004 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیده مهسا حسینی:
270 روز قبل
2020-11-05 20:31:41

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به پاییر؛ 67 دلار به 65.35 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد لرستانی:
270 روز قبل
2020-11-05 20:23:59

عالی و سریع

فروش استلار؛ 80 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
270 روز قبل
2020-11-05 19:56:36

خرید ترون؛ 50 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیررضا عابدی:
270 روز قبل
2020-11-05 19:41:36

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |282| |283| |284| |285| |286| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.