Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید دَش؛ 0.03506 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
274 روز قبل
2020-11-01 20:06:51

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 9.75 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرمهدی زاده رفیع:
274 روز قبل
2020-11-01 19:31:47

ممنون

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 12 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرمهدی زاده رفیع:
274 روز قبل
2020-11-01 19:24:36

tnx

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 12 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ........... :
274 روز قبل
2020-11-01 18:48:31

عالی

تبدیل ترون به اِتریوم؛ 500 ترون به 0.030893 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای Jeffrey:
274 روز قبل
2020-11-01 17:34:59

Very fast in seconds i got my eth (exchanging wit trx)

خرید لایت کوین؛ 0.36055 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
274 روز قبل
2020-11-01 17:06:08

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.4 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدامین یارمحمدی ارزه ئی:
274 روز قبل
2020-11-01 16:58:54

عالی

فروش بیت کوین؛ 0.0032845 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای پوریا رزمجو:
274 روز قبل
2020-11-01 15:54:08

سرعت فوق العاده است

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 150 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امير كاميار سرشت:
274 روز قبل
2020-11-01 14:44:41

خرید وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی شریفی هراتمه:
274 روز قبل
2020-11-01 14:35:25

very good

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای شهرام یعقوبی:
274 روز قبل
2020-11-01 13:26:16

خرید تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 30.00881864 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین عسگری:
274 روز قبل
2020-11-01 11:37:26

ممنونم خیلی خوب و سریع

فروش لایت کوین؛ 0.5 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای عیسی سلمانی:
274 روز قبل
2020-11-01 10:54:31

عالیه و به موقع پرداخت کرد

خرید ترون؛ 50 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید صبوری گله خان:
274 روز قبل
2020-11-01 10:46:15

خرید وبمانی؛ 11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن حاجی فتحعلی:
274 روز قبل
2020-11-01 10:26:43

فروش لایت کوین؛ 0.3 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
275 روز قبل
2020-11-01 07:24:48

خرید لایت کوین؛ 2 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد ناجی:
275 روز قبل
2020-11-01 06:50:11

excellent

خرید لایت کوین؛ 0.35051 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
275 روز قبل
2020-10-31 20:17:49

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.95 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید صابر:
275 روز قبل
2020-10-31 19:52:32

thanks

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 6 دلار به 218.52906985 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای MAX:
275 روز قبل
2020-10-31 19:36:11

I LIKE IT

خرید لایت کوین؛ 0.37474 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
275 روز قبل
2020-10-31 16:56:51

فروش اِتریوم؛ 1.5 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
275 روز قبل
2020-10-31 15:30:47

بسیار عالی

خرید لایت کوین؛ 0.20116 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
275 روز قبل
2020-10-31 14:36:22

فروش وبمانی؛ 16.5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داود کاظمی:
275 روز قبل
2020-10-31 11:48:40

عالیییی

خرید لایت کوین؛ 0.19984 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
276 روز قبل
2020-10-31 06:23:19

خرید دوج کوین؛ 710.95856 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ارش فرسادی نیا:
276 روز قبل
2020-10-31 05:56:56

به ۵ ثانیه نکشید...

تبدیل ریپل به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 50 ریپل به 11.7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Marky25:
276 روز قبل
2020-10-31 05:28:53

خرید ترون؛ 500 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
276 روز قبل
2020-10-31 05:19:15

سلام...مچکر از شما

تبدیل دوج کوین به ریپل؛ 13367 دوج کوین به 138.04210579 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای alascard:
276 روز قبل
2020-10-31 02:45:45

thanks again for convert to my doge to xrp

خرید دوج کوین؛ 250 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی هزاوئی:
276 روز قبل
2020-10-31 01:48:22

یا سلام. ممنونم عالی هستید.

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |285| |286| |287| |288| |289| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.