Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 15 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای صالحی:
298 روز قبل
2020-10-07 19:44:40

خرید پاییر؛ 171.99 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای شاهین فیلی:
298 روز قبل
2020-10-07 18:33:13

عالی بود

فروش بیت کوین گلد؛ 2.4 بیت کوین گلد

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر نراقی:
298 روز قبل
2020-10-07 18:06:19

با تشکر سریع و دقیق مثل همیشه

فروش وبمانی؛ 14 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی دری برنجگانی:
298 روز قبل
2020-10-07 16:27:28

خرید ترون؛ 1003.29671638 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سینا ساعدپناه:
298 روز قبل
2020-10-07 15:17:45

فروش بیت کوین؛ 0.005 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سورنا کریمی:
298 روز قبل
2020-10-07 13:56:42

فروش اِتریوم؛ 0.107795 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیررضا راسته:
298 روز قبل
2020-10-07 13:28:51

مثل همیشه عالی

خرید استلار؛ 34.87761 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
298 روز قبل
2020-10-07 12:46:56

خرید ترون؛ 1756 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی بیات:
298 روز قبل
2020-10-07 11:58:45

مثل همیشه عالی

فروش اِتریوم؛ 0.5 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان کاشفی:
299 روز قبل
2020-10-07 09:24:32

سپاس

خرید وبمانی؛ 5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید ملکی اصل:
299 روز قبل
2020-10-07 07:43:59

عالی و سریع

خرید لایت کوین؛ 0.0576 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهبان سیستانی:
299 روز قبل
2020-10-07 03:00:22

E

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم؛ 37 دلار به 0.09962694 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
299 روز قبل
2020-10-07 01:03:06

فروش تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 200 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای هومن:
299 روز قبل
2020-10-07 00:54:33

تشکر

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 33.7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدحسین توکلی وردم:
299 روز قبل
2020-10-06 22:51:53

عالی

خرید اِتریوم؛ 0.01036 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید سجاد حسینی:
299 روز قبل
2020-10-06 21:01:27

خرید وبمانی؛ 11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ناصرزاده:
299 روز قبل
2020-10-06 18:31:40

ممنون عالی

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 9.3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای اصغر خجسته:
299 روز قبل
2020-10-06 17:29:10

فروش اِتریوم؛ 0.159 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای عابد مرادی:
299 روز قبل
2020-10-06 16:00:21

عالی و سریع

خرید ترون؛ 50 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان:
299 روز قبل
2020-10-06 15:41:43

اگه میشه حداقل خرید ارزهایی مانند ریپل رو کم کنید.

خرید اِتریوم؛ 0.01 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان:
299 روز قبل
2020-10-06 15:31:42

لطفا ارزهای بیشتری اضافه کنید مخصوصا ارزهای دیفای

فروش مونِرو؛ 0.036 مونرو

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد کوهجانی:
299 روز قبل
2020-10-06 15:25:14

خرید استلار؛ 30.60052 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
299 روز قبل
2020-10-06 15:05:37

فروش اِتریوم؛ 0.2 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرزاد:
299 روز قبل
2020-10-06 14:56:25

فروش استلار؛ 70 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای وحید احسان:
299 روز قبل
2020-10-06 14:40:21

خرید بیت کوین؛ 0.00044 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
299 روز قبل
2020-10-06 14:40:06

خرید بیت کوین؛ 0.0006 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان:
299 روز قبل
2020-10-06 13:56:40

اگه همه یا اکثر ارزهای اینده دار رو داشت عالی میشد درضمن قیمت و کارمزد و حداقل خرید همه ارزهاتون رو کمتر کنید.

خرید وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ناصرزاده:
299 روز قبل
2020-10-06 12:56:36

عالی

خرید بیت کوین؛ 0.00417 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرانک مهرپرور:
299 روز قبل
2020-10-06 12:41:44

تبدیل پاییر به ترون؛ 5.5 دلار به 200 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای makoji501:
300 روز قبل
2020-10-06 11:36:13

good service

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |299| |300| |301| |302| |303| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.