Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 1.15 دلار به 407.39034069 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای muez magdi:
4 سال قبل
2018-01-10 10:35:41

wow, a very quick service nice one I admit long live your project

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امير كاميار سرشت:
4 سال قبل
2018-01-10 10:07:02

خرید لایت کوین؛ 0.48409 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-10 09:42:04

خرید لایت کوین؛ 0.02802 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-10 09:03:46

خرید لایت کوین؛ 0.112 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهبان سیستانی:
4 سال قبل
2018-01-10 00:50:38

Best

فروش استلار؛ 280 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میلاد غریبی:
4 سال قبل
2018-01-09 22:42:31

تبدیل پاییر به ترون؛ 17 دلار به 624.08882423 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Ernesto89:
4 سال قبل
2018-01-09 22:13:11

GOOD, recomendado 100%

خرید وبمانی؛ 34 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داود بهرمانی:
4 سال قبل
2018-01-09 21:48:42

تبدیل لایت کوین به ترون؛ 0.08 لایت کوین به 133.46034378 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Rajasaran:
4 سال قبل
2018-01-09 21:39:12

really a good job

خرید ریپل؛ 23 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای نوید:
4 سال قبل
2018-01-09 21:11:57

عالی

فروش دوج کوین؛ 310 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-09 21:02:33

خرید بیت کوین؛ 0.004 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-09 19:05:37

perfect

خرید دوج کوین؛ 303.31311 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-09 18:38:58

خرید ترون؛ 10 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای میلاد سروقد مقدم:
4 سال قبل
2018-01-09 18:09:49

خرید بیت کوین؛ 0.0008 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-09 17:50:58

perfect

خرید وبمانی؛ 0.35 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا جلالی:
4 سال قبل
2018-01-09 17:41:18

فروش بیت کوین؛ 0.0034 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدسعید مقرب:
4 سال قبل
2018-01-09 16:04:35

عالی

خرید لایت کوین؛ 0.41166 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-09 15:25:10

فروش ترون؛ 570 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی خدایاری:
4 سال قبل
2018-01-09 14:50:38

عالی

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00213148 بیت کوین به 22.89 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Shaheen:
4 سال قبل
2018-01-09 14:24:57

Very good plasa for exchang

خرید لایت کوین؛ 0.16244 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-09 13:59:45

فروش ترون؛ 1000 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرین اقدمی فرد:
4 سال قبل
2018-01-09 13:55:19

aliii hastiiin aliiiii😍😍😍😍

خرید لایت کوین؛ 0.06281 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2018-01-09 13:29:34

فروش بیت کوین؛ 0.002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2018-01-09 12:27:58

عالی سریع ترین و با انصاف ترین خودتونید والا

فروش بیت کوین؛ 0.00015 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهمن مریدی:
4 سال قبل
2018-01-09 12:19:17

چی بگم عالی فقط در مورد قیمتدها یکم تجدید نظر کنید ممنون

خرید بیت کوین؛ 0.03509 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمود اسدی پور طهرانی:
4 سال قبل
2018-01-09 11:20:27

تشکر

خرید دوج کوین؛ 400 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر زعیم زاده:
4 سال قبل
2018-01-09 11:04:26

خرید دوج کوین؛ 300 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر زعیم زاده:
4 سال قبل
2018-01-09 10:40:12

عالی

تبدیل دوج کوین به ریپل؛ 8260 دوج کوین به 82.56199484 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای rons:
4 سال قبل
2018-01-09 10:03:51

nice website thanks for convert my doge to xrp

فروش اِتریوم؛ 0.303 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای عابد مرادی:
4 سال قبل
2018-01-09 08:32:22

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |597| |598| |599| |600| |601| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1288| |1289| |1290| |1291| |1292|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.