Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 39.48 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ایمان امیری:
341 روز قبل
2020-08-26 16:45:07

خرید وبمانی؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای منوچهر مکوندی:
341 روز قبل
2020-08-26 16:12:50

عالی بود مثل همیشه ممنونم

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 5 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای نوید باقرزاده عربلوی یکان:
341 روز قبل
2020-08-26 14:49:23

تبدیل بیت کوین به دوج کوین؛ 0.00044 بیت کوین به 1484.34941339 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
341 روز قبل
2020-08-26 14:38:45

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 39 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید :
341 روز قبل
2020-08-26 14:09:32

سپاس فراوان

خرید لایت کوین؛ 0.3381 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای 1:
341 روز قبل
2020-08-26 13:41:51

تبدیل پاییر به دوج کوین؛ 4 دلار به 1158.62967902 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای sravan:
341 روز قبل
2020-08-26 13:20:24

Good very fast transaction

خرید لایت کوین؛ 0.30063 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
341 روز قبل
2020-08-26 13:03:27

خرید لایت کوین؛ 0.27069 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
341 روز قبل
2020-08-26 12:23:18

خرید ترون؛ 163.3088 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای 1:
341 روز قبل
2020-08-26 10:25:43

خرید لایت کوین؛ 0.23692 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای 1:
341 روز قبل
2020-08-26 10:18:06

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 26.3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ایمان امیری:
341 روز قبل
2020-08-26 07:00:17

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.45 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدحسین توکلی وردم:
341 روز قبل
2020-08-26 02:32:04

فروش ترون؛ 800 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجتبی داغانی:
342 روز قبل
2020-08-26 00:56:11

عالی

فروش ترون؛ 1000 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای زینب سادات رضوی:
342 روز قبل
2020-08-26 00:03:52

عالی

خرید لایت کوین؛ 0.23463 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
342 روز قبل
2020-08-25 22:38:29

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 16 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داریوش پاشائی :
342 روز قبل
2020-08-25 21:43:52

با سپاس فراوان از این سرعت و دقت و ظرافت در کار

فروش ترون؛ 10000 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی دری برنجگانی:
342 روز قبل
2020-08-25 21:30:15

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 4.7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر قهرمانی:
342 روز قبل
2020-08-25 19:49:10

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10.59 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای عیسی تابش:
342 روز قبل
2020-08-25 19:17:18

فروش لایت کوین؛ 0.8 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
342 روز قبل
2020-08-25 18:33:35

فروش بیت کوین گلد؛ 1 بیت کوین گلد

توسط سرکار خانم/جناب آقای صمد تکراری:
342 روز قبل
2020-08-25 17:44:51

سپاسگذار

خرید لایت کوین؛ 0.21606 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای -:
342 روز قبل
2020-08-25 16:25:47

خرید لایت کوین؛ 0.21032 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای 1:
342 روز قبل
2020-08-25 16:15:01

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 72 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ایمان امیری:
342 روز قبل
2020-08-25 14:18:45

خرید ترون؛ 1330 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسماعیل مسرور:
342 روز قبل
2020-08-25 14:09:53

فروش بیت کوین؛ 0.00299098 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسفندیار سهرابی محمدی:
342 روز قبل
2020-08-25 13:44:08

عالی

خرید بیت کوین؛ 0.00165 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای غزل ج:
342 روز قبل
2020-08-25 13:43:25

عالی

خرید ترون؛ 1600 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا لکزایی:
342 روز قبل
2020-08-25 13:06:42

تنکس

خرید بیت کوین؛ 0.00429 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن عابدی:
342 روز قبل
2020-08-25 11:21:31

عالی و سریع

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |329| |330| |331| |332| |333| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.