Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید ترون؛ 179.13712 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 19:05:32

تبدیل تدر - Ethereum Network - ERC20 به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 800 دلار به 798.98 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Hossein:
363 روز قبل
2020-08-04 16:33:51

I like your exchange, thanks

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید عیدی:
363 روز قبل
2020-08-04 16:06:29

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 17.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین جوادی:
363 روز قبل
2020-08-04 14:53:57

خرید اِتریوم؛ 0.15 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای روح الله کارگرروشن دهنده:
363 روز قبل
2020-08-04 14:23:17

در زودترین زمان ممکن سپاس

تبدیل ترون به دوج کوین؛ 220 ترون به 1234.73152448 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 12:52:28

خرید اِتریوم؛ 0.2895 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید موسی زاده:
363 روز قبل
2020-08-04 12:42:49

عالی مرسی

خرید لایت کوین؛ 0.22873 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 11:35:58

خرید لایت کوین؛ 0.22897 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 11:12:22

خرید لایت کوین؛ 0.16291 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 10:39:57

خرید ترون؛ 200 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیاوش اکبر:
363 روز قبل
2020-08-04 10:31:47

فروش ترون؛ 195 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مصطفی فرقدانی:
363 روز قبل
2020-08-04 09:44:08

خرید لایت کوین؛ 0.363293 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 09:23:41

فروش ترون؛ 1090 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرشاد دهقان ازاد:
363 روز قبل
2020-08-04 09:01:16

پرفکت

خرید لایت کوین؛ 0.32561 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 08:33:38

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 0.1 دلار به 16.24949946 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Iwan:
363 روز قبل
2020-08-04 07:41:49

Fast exchangerr

خرید لایت کوین؛ 1 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 07:24:09

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 2.6 دلار به 724.34304209 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
363 روز قبل
2020-08-04 03:28:40

You are the best

فروش بیت کوین؛ 0.031 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن اکبری:
364 روز قبل
2020-08-04 01:47:36

سپاس از بهترین خدمات

فروش لایت کوین؛ 1.14 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
364 روز قبل
2020-08-04 00:55:50

خرید اِتریوم؛ 0.02004 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای مصطفی رضوی:
364 روز قبل
2020-08-03 23:41:05

pretty good

خرید اِتریوم؛ 0.1 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی اوحدی:
364 روز قبل
2020-08-03 23:07:24

عالی مثل همیشه

خرید ترون؛ 810 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن صاحبی ریزی:
364 روز قبل
2020-08-03 23:03:15

خوب بود

خرید وبمانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی شریفی هراتمه:
364 روز قبل
2020-08-03 22:46:11

عالی

خرید اِتریوم؛ 0.02 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی اوحدی:
364 روز قبل
2020-08-03 22:43:41

سریع و عالی

فروش وبمانی؛ 30 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی رضا جوجم:
364 روز قبل
2020-08-03 22:32:11

عالی مثل همیشه

تبدیل ترون به بیت کوین؛ 203.81 ترون به 0.0003344 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Adi Salam:
364 روز قبل
2020-08-03 22:17:31

One of the best exchange, will use it forever.

خرید ترون؛ 100 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل ایزدی:
364 روز قبل
2020-08-03 21:44:20

سریع و عالی

فروش اِتریوم؛ 0.07 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای داود تندکار:
364 روز قبل
2020-08-03 20:05:26

دمتون گرم خداییش

فروش لایت کوین؛ 1.5 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
364 روز قبل
2020-08-03 20:00:54

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |349| |350| |351| |352| |353| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |991| |992| |993| |994| |995|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.