Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید بیت کوین؛ 0.006494 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مسعود اسدزاده:
363 روز قبل
2020-08-02 14:14:33

همیشه عالی و مورد اعتماد هستین

خرید بیت کوین کش؛ 0.4 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای سهیلا جباری:
363 روز قبل
2020-08-02 13:59:45

خرید دوج کوین؛ 2231.88737 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر رضا نیستانی:
363 روز قبل
2020-08-02 13:54:54

فروش ترون؛ 460.11 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیده زینب بهره مندنژاد:
363 روز قبل
2020-08-02 12:09:51

عاااالی

خرید لایت کوین؛ 0.031 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد دالوند:
363 روز قبل
2020-08-02 11:39:12

عالی

خرید ریپل؛ 187.36495 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای رامتین اللهیاری:
364 روز قبل
2020-08-02 07:39:33

فروش لایت کوین؛ 1.32 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
364 روز قبل
2020-08-02 07:17:49

فروش ترون؛ 850 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای عیسی پشت دار:
364 روز قبل
2020-08-02 07:01:14

خرید بیت کوین؛ 0.001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بغدادی:
364 روز قبل
2020-08-02 05:12:52

یک صرافی آنلاین بی رقیب و عالی

فروش ترون؛ 2550 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید مهرنکاری:
364 روز قبل
2020-08-02 04:26:23

تشکر

خرید ترون؛ 3000 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرهاد عاطفی:
364 روز قبل
2020-08-02 01:49:10

عالی

فروش بیت کوین؛ 0.023 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی ایرانپور:
364 روز قبل
2020-08-02 01:44:22

خرید بیت کوین کش؛ 0.035 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین فتاح زاده:
364 روز قبل
2020-08-02 01:26:40

👌👌

خرید بیت کوین؛ 0.004 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ماجد جمشیدی:
364 روز قبل
2020-08-02 00:27:15

سپاس مثل همیشه سریع و بموقع

خرید ترون؛ 1000 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر عمرانی شورچه:
364 روز قبل
2020-08-02 00:05:56

بسیار عالی

خرید تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 77.18199 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا زعفری:
364 روز قبل
2020-08-01 23:59:04

عالی.ممنون

خرید بیت کوین؛ 0.001279 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید کوچک یزدی:
364 روز قبل
2020-08-01 20:51:53

خرید بیت کوین؛ 0.007 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهروز کوهستانی:
364 روز قبل
2020-08-01 20:44:36

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای داریوش پاشائی :
364 روز قبل
2020-08-01 19:50:19

YOU'RE side NO1 in the iran

خرید ترون؛ 3993.35441 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید موسی زاده:
364 روز قبل
2020-08-01 19:46:02

مرسی عزیزم

فروش بیت کوین؛ 0.01 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا اعتمادی سرشت:
364 روز قبل
2020-08-01 19:26:10

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 29 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سهیلا یاخچی بیگلو:
364 روز قبل
2020-08-01 16:32:10

خدمات عالی. سریع و مطمین.‌مرسی

فروش وبمانی؛ 7.75 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای کامران ظهراب:
364 روز قبل
2020-08-01 14:59:15

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 9 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد قره باغی سونتوئی:
364 روز قبل
2020-08-01 14:48:55

یکم زیاد کادمزد میگیرید😕

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20.66 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهران جابریان:
364 روز قبل
2020-08-01 14:33:53

عالی

فروش لایت کوین؛ 0.45816369 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین اسدی:
364 روز قبل
2020-08-01 14:13:41

the best

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهرنگ نبی زاده:
364 روز قبل
2020-08-01 13:15:48

great

فروش ترون؛ 8289 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرشاد دهقان ازاد:
364 روز قبل
2020-08-01 13:09:19

بهترینی

خرید بیت کوین؛ 0.001878 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای پارسا:
364 روز قبل
2020-08-01 12:39:18

خرید اِتریوم؛ 0.1071 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی کیومرزی:
1 سال قبل
2020-08-01 10:49:23

okkkkkk

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |349| |350| |351| |352| |353| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |989| |990| |991| |992| |993|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.