Under Maintenance

Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید بیت کوین؛ 0.0006306 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای هدایت خضری:
279 روز قبل
2020-07-13 02:18:00

Very fast

خرید لایت کوین؛ 0.16237 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
279 روز قبل
2020-07-13 02:01:54

خرید لایت کوین؛ 0.08792 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
279 روز قبل
2020-07-13 01:52:35

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.97 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا اتحادی:
279 روز قبل
2020-07-13 01:48:11

فروش لایت کوین؛ 0.62000001 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
279 روز قبل
2020-07-13 01:41:27

بسیار عالی وممنون

خرید لایت کوین؛ 0.162 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
279 روز قبل
2020-07-13 01:09:37

فروش وبمانی؛ 150 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید علیرضا حسینی:
279 روز قبل
2020-07-13 00:07:19

چی بگم از بی نظیری شما... عالی مثل همیشه.

خرید لایت کوین؛ 0.16167 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
279 روز قبل
2020-07-12 23:58:54

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.38 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر قهرمانی:
279 روز قبل
2020-07-12 23:05:06

خرید ترون؛ 2019.35876 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید انصاری:
279 روز قبل
2020-07-12 22:31:48

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 10 دلار به 2695.53726518 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا باقری کبورق:
279 روز قبل
2020-07-12 20:32:26

Thx

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.05 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر قهرمانی:
279 روز قبل
2020-07-12 19:35:43

عالی

فروش بیت کوین؛ 0.724 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی نظری:
279 روز قبل
2020-07-12 19:29:02

عالی....

فروش مونِرو؛ 0.11 مونرو

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر زعیم زاده:
279 روز قبل
2020-07-12 17:48:05

nice

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10.79 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میلاد حقانی مژدهی:
279 روز قبل
2020-07-12 16:36:14

مثه همیشه عالی

خرید لایت کوین؛ 0.30728 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
280 روز قبل
2020-07-12 15:21:45

خرید بیت کوین؛ 0.00165 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد دالوند:
280 روز قبل
2020-07-12 15:05:54

سرعت عمل 20

فروش بیت کوین؛ 0.73 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای قاسم رفیعی:
280 روز قبل
2020-07-12 14:59:58

عالی مثل همیشه

خرید لایت کوین؛ 0.88405 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
280 روز قبل
2020-07-12 14:38:32

خرید لایت کوین؛ 0.35134 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
280 روز قبل
2020-07-12 14:16:05

فروش ریپل؛ 60 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای ارتین میان ابادی:
280 روز قبل
2020-07-12 13:38:25

خیلی ممنونم

فروش بیت کوین؛ 0.049 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای عبدالصمد جدائی:
280 روز قبل
2020-07-12 13:19:37

مثل همیشه عالی

فروش اِتریوم؛ 0.1645 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای صادق عالم پور:
280 روز قبل
2020-07-12 13:13:15

سپاس از خدمات شما فروشی بسیار سریع و آسان

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهروز فنونی:
280 روز قبل
2020-07-12 12:57:01

بسیار عالی ممنون

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 15 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای عبدالغنی دارکوب:
280 روز قبل
2020-07-12 12:37:54

واقعا عالیست perfect

فروش وبمانی؛ 160 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید علیرضا حسینی:
280 روز قبل
2020-07-12 12:08:21

بی نظیر

خرید لایت کوین؛ 0.21758 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
280 روز قبل
2020-07-12 11:47:00

خرید ترون؛ 950.008726 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین میرزایی:
280 روز قبل
2020-07-12 10:46:36

فروش بیت کوین؛ 0.0054 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای جعفر نجار:
280 روز قبل
2020-07-12 08:32:36

tnx

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 0.48 دلار به 118.24272273 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
280 روز قبل
2020-07-12 05:24:21

Thanks like always you are the best ya the best it was instant

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |243| |244| |245| |246| |247| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |866| |867| |868| |869| |870|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.