Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

فروش لایت کوین؛ 2.25 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
361 روز قبل
2020-06-22 20:17:20

فروش وبمانی؛ 375 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدتقی ایمانی پناه:
361 روز قبل
2020-06-22 12:20:15

عالی بود

خرید بیت کوین؛ 0.0003 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد :
361 روز قبل
2020-06-22 12:09:28

عالی با کارمزد دور از انتظار

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3.55 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید گورانی:
361 روز قبل
2020-06-22 11:48:56

سریع اما با کارمزد زیاد

خرید وبمانی؛ 11 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید صبوری گله خان:
361 روز قبل
2020-06-22 09:43:40

خرید وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابراهیم پورآدینه:
361 روز قبل
2020-06-22 08:06:21

perfect as ever

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید محمدرضا مولائی:
361 روز قبل
2020-06-22 05:21:52

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد شیبانی:
362 روز قبل
2020-06-22 00:01:47

خرید بیت کوین؛ 0.001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رامین وکیلی زند:
362 روز قبل
2020-06-21 23:25:08

با سلام خیلی متشکرم از سرعت عمل شما

خرید تدر - Ethereum Network - ERC20؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر بی ریایی:
362 روز قبل
2020-06-21 19:31:34

خرید ترون؛ 100 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن نجفی:
362 روز قبل
2020-06-21 18:15:25

خیلی سریع

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00391 بیت کوین به 37.09 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای XnoonDZ:
362 روز قبل
2020-06-21 17:37:21

Best Site

فروش بیت کوین؛ 0.005 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید سینا شیرین بار:
362 روز قبل
2020-06-21 17:26:34

khafaan

تبدیل بیت کوین کش به بیت کوین؛ 0.02230303 بیت کوین کش به 0.0005235 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای 劉蔡誌:
362 روز قبل
2020-06-21 15:18:18

GOOD

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین کش؛ 259.07 دلار به 1.06462933 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای amu :
362 روز قبل
2020-06-21 14:42:33

عااااالی بی نظیر ❤❤❤❤🖤🥀👨‍💻🙏👍

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 4 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین جوادی:
362 روز قبل
2020-06-21 14:26:37

خرید بیت کوین؛ 0.000752 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهبان سیستانی:
362 روز قبل
2020-06-21 12:37:50

Best

تبدیل ریپل به بیت کوین؛ 64.3788 ریپل به 0.001257 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای tamim:
362 روز قبل
2020-06-21 12:32:41

i got it more then 1 min

فروش بیت کوین؛ 0.0239 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رویا خبازی دولت آباد:
362 روز قبل
2020-06-21 09:49:36

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 145 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی صبوریان:
363 روز قبل
2020-06-21 04:07:21

عالی

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.05275322 بیت کوین به 501.26 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای shwan weli:
363 روز قبل
2020-06-21 01:20:38

Trust is here

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 1.44 دلار به 552.77405175 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Salim :
363 روز قبل
2020-06-21 01:11:37

Thanks it was instant like always you are the best

خرید وبمانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا جلالی:
363 روز قبل
2020-06-20 22:57:09

تبدیل ترون به بیت کوین؛ 796 ترون به 0.00133451 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Nezha:
363 روز قبل
2020-06-20 21:32:01

Best exchanger ever. Quick and simple.

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین کش؛ 264.36 دلار به 1.09215074 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرمین:
363 روز قبل
2020-06-20 19:07:28

عااااالی بازشگت غول مرحله اخر به اینجا 😂😂😂😉👨‍💻👨‍💻👨‍💻👨‍💻🤞💪💪💪💪🥀

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 38 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر قهرمانی:
363 روز قبل
2020-06-20 18:51:50

مثل همیشه عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین کش؛ 30 دلار به 0.1230799 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای آرمین:
363 روز قبل
2020-06-20 17:39:38

بسیار عالی بعد از گذشت ۱ سال باز برگشتم پیشت 😉😉😉🥂

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 23.21 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدحسین توکلی وردم:
363 روز قبل
2020-06-20 14:47:06

طبق معمول عالی

فروش لایت کوین؛ 0.89 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
363 روز قبل
2020-06-20 14:28:15

فروش وبمانی؛ 30 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید مرادی:
363 روز قبل
2020-06-20 14:14:55

واقعا بهترین خدمات رو دارن...

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |331| |332| |333| |334| |335| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |940| |941| |942| |943| |944|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.