Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل لایت کوین به بیت کوین؛ 0.107028 لایت کوین به 0.000368 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
305 روز قبل
2020-03-16 20:32:01

خرید اِتریوم؛ 0.02 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل رمضانی:
305 روز قبل
2020-03-16 20:18:30

تبدیل اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 4.4 اتریوم به 536.41 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی رستمی اقدرق:
305 روز قبل
2020-03-16 20:16:44

خرید وبمانی؛ 158 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی فروتن توبکانلو:
305 روز قبل
2020-03-16 19:57:09

دمت گرم

تبدیل بیت کوین به تدر-ERC20؛ 0.34 بیت کوین به 1695.2116 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابراهیم ناصری جله کران:
305 روز قبل
2020-03-16 19:49:14

مثل همیشه خوب و عالی

خرید بیت کوین؛ 0.01882 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالقاسم علیزاده:
305 روز قبل
2020-03-16 19:40:58

عالی.

خرید بیت کوین؛ 0.0011 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مجید حبیبی:
305 روز قبل
2020-03-16 19:01:57

عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید صبوری گله خان:
305 روز قبل
2020-03-16 18:56:48

خرید اِتریوم؛ 0.5 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای ملک محمد رازقی:
306 روز قبل
2020-03-16 18:27:23

ممنون

خرید دَش؛ 0.0523 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
306 روز قبل
2020-03-16 18:09:30

تبدیل اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 4.35 اتریوم به 535.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی رستمی اقدرق:
306 روز قبل
2020-03-16 18:07:09

خرید استلار؛ 250 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میلاد غریبی:
306 روز قبل
2020-03-16 17:54:09

خرید ترون؛ 1000 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ملک محمد رازقی:
306 روز قبل
2020-03-16 16:30:24

ممنون

خرید اِتریوم؛ 0.1125 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر رضا نیستانی:
306 روز قبل
2020-03-16 15:56:26

خرید بایننس کوین؛ 0.1 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد:
306 روز قبل
2020-03-16 15:19:45

عالی و به سرعت

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 3 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین نصیری اصل:
306 روز قبل
2020-03-16 15:09:53

بی نظیر..

خرید بیت کوین؛ 0.03139 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد آزادسرشت:
306 روز قبل
2020-03-16 14:02:20

یک دنیا ممنون

خرید وبمانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا نیشابوری بجمعه:
306 روز قبل
2020-03-16 13:54:57

عاللللی

خرید بیت کوین؛ 0.02131 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد آزادسرشت:
306 روز قبل
2020-03-16 13:40:33

خرید بیت کوین؛ 0.04241 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای آصف خاتمی:
306 روز قبل
2020-03-16 13:39:27

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 155 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای parsa:
306 روز قبل
2020-03-16 13:01:45

فروش بیت کوین؛ 0.00492452 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای اسفندیار سهرابی محمدی:
306 روز قبل
2020-03-16 12:37:49

خیلی سریع و عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 20 دلار به 0.0033649 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا باقری کبورق:
306 روز قبل
2020-03-16 12:08:41

Super fast as always , thx guys

خرید بیت کوین؛ 0.022 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عظیمی:
306 روز قبل
2020-03-16 12:05:14

fast

خرید اِتریوم؛ 0.17 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای ملک محمد رازقی:
306 روز قبل
2020-03-16 11:43:48

عااااالی و سریع

خرید وبمانی؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن حاجی فتحعلی:
306 روز قبل
2020-03-16 11:39:03

خرید بیت کوین؛ 0.00021 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهبان سیستانی:
306 روز قبل
2020-03-16 11:09:44

خرید بایننس کوین؛ 10 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمید سجادی راد:
306 روز قبل
2020-03-16 09:51:30

خیلی سریع و غیر قابل تصور در کمتر از 5 دقیقه سفارش انجام شد با تشکر

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 10 دلار به 0.0014924 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای XXKAVOXX:
306 روز قبل
2020-03-16 08:17:33

VERY GOOD

خرید لایت کوین؛ 0.05 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای عباس صادقی:
306 روز قبل
2020-03-16 07:36:26

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |203| |204| |205| |206| |207| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |764| |765| |766| |767|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.