Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید ترون؛ 541.96144 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید یگانه:
357 روز قبل
2020-03-07 10:46:20

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به دوج کوین؛ 10 دلار به 3777.4167343 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدرضا باقری کبورق:
357 روز قبل
2020-03-07 10:39:41

Superfast as always

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.00096323 بیت کوین به 8.71 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mariselvam:
357 روز قبل
2020-03-07 10:24:10

Really great experience

خرید اِتریوم؛ 0.075 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا صفاری املشی:
357 روز قبل
2020-03-07 09:26:18

از اینکه بسیار سریع انجام شد متشکرم.

فروش اِتریوم؛ 0.05 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد هاشم دولابی:
357 روز قبل
2020-03-07 06:55:52

عالی و فوق العاده سریع

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میثم امینی:
357 روز قبل
2020-03-07 06:30:22

تبدیل دوج کوین به بیت کوین؛ 24000 دوج کوین به 0.0063937 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
357 روز قبل
2020-03-07 03:36:03

100%

تبدیل استلار به دوج کوین؛ 51.5399699 استلار به 1131.4091089 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
357 روز قبل
2020-03-07 03:19:25

thanks you the best

فروش بایننس کوین؛ 0.6432 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیررضا راسخ خو:
357 روز قبل
2020-03-07 02:57:27

عالی و سریع مثل همیشه..ممنونم

خرید بیت کوین؛ 0.00564 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد شیخ زاده خضری:
357 روز قبل
2020-03-07 01:44:26

متشکرم از شما جهت راهنمایی و پیگیری ممنونم

خرید بیت کوین؛ 0.00642 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد شیخ زاده خضری:
357 روز قبل
2020-03-07 01:26:05

ممنونم

فروش بیت کوین اِس وی؛ 0.12604807 بیت کوین اِس وی

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی ریحانی:
357 روز قبل
2020-03-07 00:22:59

فروش زیکش؛ 0.5751204 زیکش

توسط سرکار خانم/جناب آقای هادی ریحانی:
357 روز قبل
2020-03-06 23:58:23

فروش اِتریوم؛ 0.36 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین نقابی آبش احمدلو:
357 روز قبل
2020-03-06 23:20:45

فروش استلار؛ 33 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی جمعه گی:
357 روز قبل
2020-03-06 22:36:04

سلام.خیلی گران مفروشید و خیلی ارزان میخرید.ولی در کل کار راه اندازه ممنون

تبدیل لایت کوین به بیت کوین؛ 0.03253 لایت کوین به 0.0001542 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
357 روز قبل
2020-03-06 22:22:35

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7.66 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی خوش اخلاق:
357 روز قبل
2020-03-06 21:56:48

خرید دَش؛ 0.06313 دش

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی موسوی:
358 روز قبل
2020-03-06 19:26:16

خرید دوج کوین؛ 2500 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای حجت شادجو:
358 روز قبل
2020-03-06 18:40:48

عالی مثل همیشه

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ریپل؛ 8.3 دلار به 30.4077583 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای jhaz:
358 روز قبل
2020-03-06 18:09:31

always 5 star this exchange #recommended

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 67.77 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین فلاح:
358 روز قبل
2020-03-06 17:38:15

خرید بیت کوین؛ 0.00022 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد آزادسرشت:
358 روز قبل
2020-03-06 17:18:29

فروش وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سینا بقائی:
358 روز قبل
2020-03-06 17:14:48

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 164.8 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرحسین فلاح:
358 روز قبل
2020-03-06 16:55:18

فروش نئو؛ 1 نئو

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام بحرآبادی:
358 روز قبل
2020-03-06 16:11:37

فروش بیت کوین؛ 0.01 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مصطفی بوداغی دیزجی:
358 روز قبل
2020-03-06 15:48:11

secure

فروش بیت کوین؛ 0.0059 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رویا خبازی دولت آباد:
358 روز قبل
2020-03-06 15:22:15

خیلی ممنون بسیار سریع

فروش بیت کوین کش؛ 0.023 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای رویا خبازی دولت آباد:
358 روز قبل
2020-03-06 15:07:09

merc

فروش بیت کوین؛ 0.0015 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی مرادی:
358 روز قبل
2020-03-06 14:30:21

خرید وبمانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای زهرا رحیمی لنجی:
358 روز قبل
2020-03-06 13:31:43

عالی و سریع

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |259| |260| |261| |262| |263| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |808| |809| |810| |811| |812|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.