Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید وبمانی؛ 50 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن حاجی فتحعلی:
5 سال قبل
2017-05-26 11:26:34

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 500 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میثم طهماسبی زاده:
5 سال قبل
2017-05-26 11:19:16

فروش بیت کوین؛ 0.00040354 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علیرضا :
5 سال قبل
2017-05-26 07:45:33

کارتون درسته ⁦❤️⁩

فروش زیکش؛ 0.2 زیکش

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهروز سرلک:
5 سال قبل
2017-05-26 05:15:23

حرف ندارید آفرین

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 9 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد شیبانی:
5 سال قبل
2017-05-26 04:51:56

همیشه عالی ممنون

خرید استلار؛ 1804.21918 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر رضا نیستانی:
5 سال قبل
2017-05-26 04:40:31

خرید بیت کوین؛ 0.0001 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بابک زندی:
5 سال قبل
2017-05-26 04:06:13

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 2 دلار به 0.0001591 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای angel:
5 سال قبل
2017-05-26 03:51:41

excellent thanks

خرید لایت کوین؛ 0.057 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بابک زندی:
5 سال قبل
2017-05-26 03:30:34

تبدیل تدر - Ethereum Network - ERC20 به بیت کوین؛ 100 دلار به 0.0101308 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
5 سال قبل
2017-05-26 03:15:54

تبدیل لایت کوین به بیت کوین گلد؛ 5.0079 لایت کوین به 34.6576397 بیت کوین گلد

توسط سرکار خانم/جناب آقای یوسف جوانی:
5 سال قبل
2017-05-26 03:04:29

بسیار عالی سپاسگذارم

تبدیل تدر - Ethereum Network - ERC20 به بیت کوین؛ 400 دلار به 0.0408205 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Hh:
5 سال قبل
2017-05-26 02:56:59

Ok

خرید بیت کوین؛ 0.009 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سهیلا آدم پور:
5 سال قبل
2017-05-26 02:51:13

مثل همیشه عالی

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 5 دلار به 0.0004598 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای angel:
5 سال قبل
2017-05-26 02:49:02

excellent the best thanks

خرید بیت کوین؛ 0.00336 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیدوحید جلالی:
5 سال قبل
2017-05-26 02:20:42

خرید لایت کوین؛ 1 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیدوحید جلالی:
5 سال قبل
2017-05-26 02:02:49

خرید بیت کوین؛ 0.0096 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد شیخ زاده خضری:
5 سال قبل
2017-05-26 01:15:28

ممنونم

خرید بیت کوین؛ 0.002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی حاجی علی گل:
5 سال قبل
2017-05-26 00:31:19

موفق باشید، عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا زینال زاده:
5 سال قبل
2017-05-26 00:22:06

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید:
5 سال قبل
2017-05-25 23:57:54

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 20 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سجاد مقدم:
5 سال قبل
2017-05-25 23:45:29

خرید وبمانی؛ 2.97 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای رضا صمدنیا:
5 سال قبل
2017-05-25 22:51:55

Perfect

خرید ترون؛ 391.85401 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید یگانه:
5 سال قبل
2017-05-25 21:29:32

خرید وبمانی؛ 10 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای هوشنگ نارکی:
5 سال قبل
2017-05-25 21:15:32

واقعا عالی مثل همیشه. ، سپاسگزارم از خدمات عالی شما

تبدیل دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 5191 دوج کوین به 14.13 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای yurikiton:
5 سال قبل
2017-05-25 19:15:36

very fast

فروش مونِرو؛ 0.05 مونرو

توسط سرکار خانم/جناب آقای عرفان محمودی افشار:
5 سال قبل
2017-05-25 19:10:16

فروش مونِرو؛ 0.05 مونرو

توسط سرکار خانم/جناب آقای عرفان محمودی افشار:
5 سال قبل
2017-05-25 18:21:32

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 31.87 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای عرفان فارسی:
5 سال قبل
2017-05-25 18:04:11

عالي بود واقعا زير ٣ دقيقه سپاس از خدماتتون

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 52 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میثم طهماسبی زاده:
5 سال قبل
2017-05-25 18:02:10

خرید وبمانی؛ 120 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مازیار صداقت:
5 سال قبل
2017-05-25 17:37:39

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |755| |756| |757| |758| |759| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1288| |1289| |1290| |1291| |1292|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.