Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

خرید بیت کوین کش؛ 0.075 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی آقامحمدی:
6 سال قبل
2017-04-23 12:18:48

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.6 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عباسی:
6 سال قبل
2017-04-23 11:25:13

تبدیل ارز لایت کوین به دوج کوین؛ 0.12020336 لایت کوین به 2783.7472517 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Panda:
6 سال قبل
2017-04-23 09:44:35

nice

تبدیل ارز پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به اِتریوم؛ 1 دلار به 0.0038011 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای linda2much:
6 سال قبل
2017-04-23 04:52:36

work fast. thank you

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 71.43 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای یورش معینی:
6 سال قبل
2017-04-23 04:04:49

ناموسا دمتون گرم.کف کردم از سرعت واریزتون

فروش بیت کوین؛ 0.00099427 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی مرادی:
6 سال قبل
2017-04-23 03:32:15

عالی بهتر از قبل

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدحسین رئوفی:
6 سال قبل
2017-04-23 02:43:52

سرعت بی نظیر

تبدیل ارز دوج کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 11470 دوج کوین به 28.03 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ali:
6 سال قبل
2017-04-23 02:06:53

good

خرید وبمانی؛ 2.2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حمیدرضا جلالی:
6 سال قبل
2017-04-23 01:43:58

خرید اِتریوم کلاسیک؛ 0.19 اتریوم کلاسیک

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین زرین کلاه:
6 سال قبل
2017-04-23 01:07:10

خرید ریپل؛ 1200.055369 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای کاندیش عطار:
6 سال قبل
2017-04-23 00:50:42

تبدیل ارز بیت کوین کش به بیت کوین؛ 0.07418975 بیت کوین کش به 0.0029171 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرعلی عشقی:
6 سال قبل
2017-04-22 23:23:12

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 6 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای شهرام یعقوبی:
6 سال قبل
2017-04-22 22:42:29

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عطایی:
6 سال قبل
2017-04-22 22:36:36

فروش بیت کوین کش؛ 0.0236496 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای ماهان رنجبری:
6 سال قبل
2017-04-22 22:26:11

سریع

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 45 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ایمان امیری:
6 سال قبل
2017-04-22 22:25:26

sepas

تبدیل ارز بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.01182893 بیت کوین به 105.01 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Arman:
6 سال قبل
2017-04-22 22:04:11

good

خرید بیت کوین؛ 0.02202 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سلیمان میکائیل:
6 سال قبل
2017-04-22 21:58:13

تبدیل ارز لایت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2.2467 لایت کوین به 137.61 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Arman:
6 سال قبل
2017-04-22 21:55:57

Superb😍😍😍😍

تبدیل ارز اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1.0533 اتریوم به 179.28 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Arman:
6 سال قبل
2017-04-22 21:49:40

AGAIN WITHIN 2 MINUTE WOW..... THANKS EXCHANGING.CC

تبدیل ارز اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 اتریوم به 169.88 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Arman:
6 سال قبل
2017-04-22 21:41:58

haha amazing withing 2 minute i can't believe it :D

تبدیل ارز اِتریوم به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 اتریوم به 168.8 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Arman:
6 سال قبل
2017-04-22 21:28:36

amazing and faster

تبدیل ارز زیکش به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.4 زیکش به 24.16 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Samia:
6 سال قبل
2017-04-22 21:25:57

Best exchange!

فروش بیت کوین کش؛ 0.02812385 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی سعدون زاده:
6 سال قبل
2017-04-22 21:09:04

20

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 18 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عطایی:
6 سال قبل
2017-04-22 20:25:21

فروش اِتریوم؛ 0.47 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای امین شیروانی فر:
6 سال قبل
2017-04-22 19:17:09

فروش وبمانی؛ 2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میثم اسماعیل پور:
6 سال قبل
2017-04-22 19:08:50

خرید بیت کوین؛ 0.02113 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سيد عليرضا حسيني:
6 سال قبل
2017-04-22 17:26:53

خرید بیت کوین؛ 0.0002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان تقی زاده:
6 سال قبل
2017-04-22 15:54:24

فروش اِتریوم؛ 0.05 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسین ابراهیمی:
6 سال قبل
2017-04-22 15:12:50

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |922| |923| |924| |925| |926| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1411| |1412| |1413| |1414| |1415|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.