Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 71.05 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید عباسی:
5 سال قبل
2016-12-04 13:46:09

فروش ترون؛ 111 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای رضا نوروزی:
5 سال قبل
2016-12-04 13:07:15

خرید بیت کوین؛ 0.002 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امین شیروانی فر:
5 سال قبل
2016-12-04 12:47:10

مثل همیشه عالی

خرید وبمانی؛ 2057.36 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیدرضا ابراهیم زاده میاب:
5 سال قبل
2016-12-04 12:12:35

خرید اِتریوم؛ 0.29 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای احمد دهقانی:
5 سال قبل
2016-12-04 11:54:47

فروش اِتریوم؛ 0.88595324 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسام نجاریانی:
5 سال قبل
2016-12-04 11:07:19

عالی

خرید بیت کوین؛ 0.0163 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن شهرابی:
5 سال قبل
2016-12-04 11:01:44

عالیه، من راضی هستم

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عالی پور:
5 سال قبل
2016-12-04 11:01:32

خرید وبمانی؛ 2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ارش انصاف دوست:
5 سال قبل
2016-12-04 10:35:59

Exchange Bitcoin To Perfectmoney/Evoucher

توسط سرکار خانم/جناب آقای Walud:
5 سال قبل
2016-12-04 10:27:26

Great Service

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 4.31 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیررضا گلزار:
5 سال قبل
2016-12-04 09:18:48

فروش بیت کوین؛ 0.00291087 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سلمان سرخه:
5 سال قبل
2016-12-04 08:24:43

عالی

خرید نئو؛ 2 نئو

توسط سرکار خانم/جناب آقای شاهرخ:
5 سال قبل
2016-12-04 07:33:20

مرسی از ارسال سریع

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 1 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عالی پور:
5 سال قبل
2016-12-04 01:04:32

خرید دوج کوین؛ 1000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عاقلی:
5 سال قبل
2016-12-04 00:21:07

خرید بیت کوین؛ 0.00164 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای سعید یگانه:
5 سال قبل
2016-12-04 00:00:40

خرید دوج کوین؛ 8000 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد زائررضایی:
5 سال قبل
2016-12-03 23:21:02

ممنون..مثل همیشه عالی

خرید بیت کوین؛ 0.00567891 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مسعود باقری:
5 سال قبل
2016-12-03 22:33:37

خرید لایت کوین؛ 0.07779074 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای منصور سیفی پیراقوم:
5 سال قبل
2016-12-03 22:30:50

ممنون

خرید دوج کوین؛ 7500 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مختار حسینی:
5 سال قبل
2016-12-03 22:12:13

Exchange Dogecoin To Bitcoin

توسط سرکار خانم/جناب آقای loneranger:
5 سال قبل
2016-12-03 21:51:29

exceleent speed

خرید بیت کوین؛ 0.00063 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان شاکری:
5 سال قبل
2016-12-03 20:51:41

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 2 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرداد کاظمی:
5 سال قبل
2016-12-03 20:42:00

خرید بیت کوین؛ 0.00169 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیر پاشایی:
5 سال قبل
2016-12-03 20:11:25

Exchange Dogecoin To Bitcoin

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
5 سال قبل
2016-12-03 20:00:38

فروش بیت کوین؛ 0.03 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای blackahura:
5 سال قبل
2016-12-03 19:35:15

مثل همیشه سریع

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 8 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای رویا باقرپور:
5 سال قبل
2016-12-03 17:39:34

خرید بیت کوین؛ 0.00845 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای فرید ثابت:
5 سال قبل
2016-12-03 17:15:20

great

فروش وبمانی؛ 18 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای محسن جنتی پاک:
5 سال قبل
2016-12-03 16:15:26

مثل همیشه با سرعت وفوق العاده

فروش پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 7.17 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بیژن سلیمی:
5 سال قبل
2016-12-03 16:05:19

عالی مثل همیشه

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |950| |951| |952| |953| |954| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1290| |1291| |1292| |1293| |1294|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.