Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل ارز لایت کوین به بی‌ان‌بی ؛ 0.003 لایت کوین به 0.00107077 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای mimi:
4 سال قبل
2019-01-14 20:52:49

nice

تبدیل ارز تدر - Tron Network - TRC20 به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 10 دلار به 10.07 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای farzad:
4 سال قبل
2019-01-14 20:51:40

ممنون از شما

تبدیل ارز پاییر به شیبا اینو - Binance Smart Chain - BEP20؛ 7 دلار به 254741.1 شیبا اینو-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2019-01-14 19:45:50

خرید ترون؛ 13.697347 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای کامروز حرمتی:
4 سال قبل
2019-01-14 19:35:26

تبدیل ارز ترون به پاییر؛ 120 ترون به 12 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Khalid786:
4 سال قبل
2019-01-14 19:19:50

Good

تبدیل ارز لایت کوین به بی‌ان‌بی - Binance Smart Chain؛ 0.006 لایت کوین به 0.00230278 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای mimi:
4 سال قبل
2019-01-14 19:01:20

Nice

تبدیل ارز ترون به بی‌ان‌بی - Binance Smart Chain؛ 130 ترون به 0.03006118 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای Warrior:
4 سال قبل
2019-01-14 19:01:00

Excelent services

فروش بیت کوین؛ 0.022 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد رضا عاکفی:
4 سال قبل
2019-01-14 18:15:21

فروش کاردانو؛ 30 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای سید خلیل حسینی بالف:
4 سال قبل
2019-01-14 18:10:35

مثل همیشه عالی

تبدیل ارز بی‌ان‌بی به لایت کوین؛ 0.00393995 بایننس کوین به 0.00871057 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای mimi miner:
4 سال قبل
2019-01-14 18:09:03

Thank you you have excellent service.

فروش ترون؛ 34 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
4 سال قبل
2019-01-14 17:46:51

فروش تدر - Tron Network - TRC20؛ 2.941435 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهنام محمدباقرپور:
4 سال قبل
2019-01-14 16:45:57

دستتون درست

تبدیل ارز تدر - Tron Network - TRC20 به پاییر؛ 421.2529 دلار به 420.38 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Medhat :
4 سال قبل
2019-01-14 15:31:50

Very nice and faster with Very low commissions

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 190 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای حسن کریمی:
4 سال قبل
2019-01-14 15:26:06

بسیار سریع و عالی

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 190 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی کلانتری:
4 سال قبل
2019-01-14 13:52:32

ممنون

خرید بی‌ان‌بی - Binance Smart Chain؛ 0.001 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای عليرضا صمديان:
4 سال قبل
2019-01-14 13:49:44

Ali

تبدیل ارز تدر - Tron Network - TRC20 به پاییر؛ 22.47 دلار به 22.39 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Sherif:
4 سال قبل
2019-01-14 13:03:54

V.Good

تبدیل ارز پاییر به اِتریوم؛ 29.5 دلار به 0.00633512 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2019-01-14 12:52:40

I

تبدیل ارز ترون به لایت کوین؛ 99.7657 ترون به 0.054897 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Harry 77:
4 سال قبل
2019-01-14 12:01:21

Recomended exchanger

خرید ترون؛ 100.866416 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی فرهی:
4 سال قبل
2019-01-14 08:48:41

فروش تزوس؛ 4 تزوس

توسط سرکار خانم/جناب آقای نیکان سالمی:
4 سال قبل
2019-01-14 08:21:54

تبدیل ارز تدر - Tron Network - TRC20 به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 30 دلار به 30.27 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2019-01-14 08:11:53

Thanks always reliable and fast

خرید دوج کوین؛ 10.879843 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای کامروز حرمتی:
4 سال قبل
2019-01-14 08:10:24

فروش استلار؛ 111 استلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای جواد فخاری:
4 سال قبل
2019-01-14 07:35:53

عالی مثل همیشه

خرید بیت تورنت قدیمی - Tron Network - TRC10؛ 188.110131 بیت تورنت

توسط سرکار خانم/جناب آقای سیدمحمد موسوی:
4 سال قبل
2019-01-14 07:33:15

بسیارخوب باتشکر

تبدیل ارز ترون به بی‌ان‌بی - Binance Smart Chain؛ 12 ترون به 0.00264305 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2019-01-14 06:29:01

Good

خرید ترون؛ 852.120306 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی فرهی:
4 سال قبل
2019-01-14 05:50:28

تبدیل ارز لایت کوین به سولانا؛ 0.00999506 لایت کوین به 0.0102 سولانا

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mideylove:
4 سال قبل
2019-01-14 05:05:09

You won't be disappointed

تبدیل ارز ترون به بیت تورنت قدیمی - Tron Network - TRC10؛ 3 ترون به 66.4 بیت تورنت

توسط سرکار خانم/جناب آقای Arleis:
4 سال قبل
2019-01-14 03:19:57

Excelente trabajo,muy profesionales

تبدیل ارز تدر - Tron Network - TRC20 به ترون؛ 10 دلار به 95.628 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
4 سال قبل
2019-01-14 02:56:53

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |346| |347| |348| |349| |350| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1411| |1412| |1413| |1414| |1415|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.