Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل بایننس کوین - Binance Smart Chain به سیف مون - Binance Smart Chain - BEP20؛ 0.005 بایننس کوین-BEP20 به 317067.7 سیف مون-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای MrBoss:
3 سال قبل
2018-12-30 23:29:57

Excellent

خرید ترون؛ 156.736436 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
3 سال قبل
2018-12-30 20:31:36

تبدیل بایننس کوین - Binance Smart Chain به ترون؛ 0.006 بایننس کوین-BEP20 به 22.1418 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Emmy dollars:
3 سال قبل
2018-12-30 20:02:21

This will forever be my best

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 1 دلار به 0.901088 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mspace:
3 سال قبل
2018-12-30 18:11:12

Many many thanks.........

تبدیل تدر - Binance Smart Chain - BEP20 به اِتریوم؛ 112 دلار به 0.03629701 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای A:
3 سال قبل
2018-12-30 16:01:54

Nicer

فروش کاردانو؛ 44.6296 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای احسان:
3 سال قبل
2018-12-30 14:53:16

لطفاً ارزهای گفته شده رو اضافه کنید و کارمزدها رو کمتر کنید.

تبدیل ترون به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 4 ترون به 0.34 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهرشاد خیراندیش:
3 سال قبل
2018-12-30 14:44:10

با درود و سپاس از شما .ارادتمند.خیراندیش

خرید لایت کوین؛ 0.06481511 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای بهزاد حسین پور:
3 سال قبل
2018-12-30 14:19:17

عالی و ارزان

خرید بیت کوین؛ 1.0E-5 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای شهاب:
3 سال قبل
2018-12-30 14:05:05

تبدیل دوج کوین به پولکادات؛ 165.61181892 دوج کوین به 1.0196 پولکادات

توسط سرکار خانم/جناب آقای armandnzi:
3 سال قبل
2018-12-30 13:56:18

i love your app it is great

خرید ترون؛ 300 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای ابوالفضل هراتی:
3 سال قبل
2018-12-30 13:47:12

خرید بیت تورنت قدیمی - Tron Network - TRC10؛ 344.107264 بیت تورنت

توسط سرکار خانم/جناب آقای غزاله علی بخشی:
3 سال قبل
2018-12-30 12:00:27

عالی مثل همیشه لطفا ارزهای بیشتری رو پشتیبانی کنید 🌹🙏🏻🌹

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 0.21 دلار به 0.165786 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mumtaz:
3 سال قبل
2018-12-30 08:43:48

Excellent

تبدیل بیت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.009 بیت کوین به 389.42 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-30 06:22:17

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 62.67 دلار به 58.301157 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Kamboh:
3 سال قبل
2018-12-30 06:19:06

Love you

تبدیل بیت کوین اِس وی به بیت کوین کش؛ 0.016 بیت کوین اِس وی به 0.00365356 بیت کوین کش

توسط سرکار خانم/جناب آقای مرتضی عزیزپور:
3 سال قبل
2018-12-30 04:14:02

تبدیل تدر - Tron Network - TRC20 به پاییر؛ 51 دلار به 50.87 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Zorro:
3 سال قبل
2018-12-30 03:19:49

Good Service

خرید لایت کوین؛ 0.0875768 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عالی پور:
3 سال قبل
2018-12-30 01:26:27

خرید بیت کوین؛ 0.0151 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای نیما اسلامی:
3 سال قبل
2018-12-30 00:22:26

مثل همیشه عالی

خرید دوج کوین؛ 15 دوج کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای رضا خلخالی:
3 سال قبل
2018-12-29 22:20:33

تبدیل تدر - Tron Network - TRC20 به بیت کوین؛ 102.106948 دلار به 0.00237409 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Beejay:
3 سال قبل
2018-12-29 20:26:43

Very good 👍

فروش لایت کوین؛ 0.137 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای مهدی هزاوئی:
3 سال قبل
2018-12-29 20:17:48

سلام. ممنونم مثل همیشه عالی و سریع

خرید ترون؛ 15 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی برسلانی:
3 سال قبل
2018-12-29 19:50:52

بسیار عالی

خرید سولانا؛ 0.326387 سولانا

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-29 19:01:12

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بیت کوین؛ 9.5 دلار به 0.00020376 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mars:
3 سال قبل
2018-12-29 18:31:07

Nice site

خرید کاردانو؛ 106 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-29 18:19:59

خرید اِتریوم؛ 0.03 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای مریم عباسی:
3 سال قبل
2018-12-29 18:17:06

تبدیل لایت کوین به بایننس کوین - Binance Smart Chain؛ 0.03046976 لایت کوین به 0.01207344 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای Asam:
3 سال قبل
2018-12-29 18:13:35

Now got it

تبدیل ترون به بایننس کوین - Binance Smart Chain؛ 11 ترون به 0.00262713 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای Muhammad815:
3 سال قبل
2018-12-29 17:11:02

Very good

تبدیل پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Tron Network - TRC20؛ 43 دلار به 40.375865 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-29 16:35:04

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |241| |242| |243| |244| |245| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1290| |1291| |1292| |1293| |1294|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.