Buy E-Currencies
Sell E-Currencies
Learn E-Currencies
examount1 examount2 symbol1 symbol2 exwallet2 memo nomemo email pmeva pmevb pmevnum pmevcod protect_transaction period pcode wmz_from_purse source lang prefix answer
نظرات کاربران

تبدیل ارز تدر - Tron Network - TRC20 به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 13.29 دلار به 13.42 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای jaan:
3 سال قبل
2018-12-06 17:11:20

good

خرید ترون؛ 70.147831 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-06 16:31:19

تبدیل ارز پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 2 دلار به 20.3915 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Gamijoam:
3 سال قبل
2018-12-06 14:57:54

Perfect

فروش ریپل؛ 59.75 ریپل

توسط سرکار خانم/جناب آقای علی عباسی:
3 سال قبل
2018-12-06 13:16:21

مثل همیشه عالی ای کاش اپلیکشن داشتید این سایت واقعا عالیه

تبدیل ارز پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به تدر - Binance Smart Chain - BEP20؛ 31 دلار به 29.1531219 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-06 12:39:29

تبدیل ارز پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به لایت کوین؛ 0.79 دلار به 0.00417424 لایت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای rustym:
3 سال قبل
2018-12-06 10:57:37

Wonderful and very fast services. thank you

تبدیل ارز تدر - Tron Network - TRC20 به پاییر؛ 14.12 دلار به 14.05 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Mudassar:
3 سال قبل
2018-12-06 09:27:17

Very fast service. 💯% trusted.

تبدیل ارز لایت کوین به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.006 لایت کوین به 1.03 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-06 08:47:11

Good

تبدیل ارز پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به ترون؛ 0.16 دلار به 1.478 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای Saify:
3 سال قبل
2018-12-06 07:55:21

Best website

خرید ترون؛ 109.29691 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-06 07:53:48

خرید سولانا؛ 0.027278 سولانا

توسط سرکار خانم/جناب آقای کامروز حرمتی:
3 سال قبل
2018-12-06 07:48:38

تبدیل ارز بیت تورنت قدیمی - Tron Network - TRC10 به ترون؛ 216 بیت تورنت به 9.9437 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-06 06:52:26

تبدیل ارز بایننس کوین - Binance Smart Chain به پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 0.022 بایننس کوین-BEP20 به 10.16 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای leocabral84:
3 سال قبل
2018-12-06 04:42:43

Ótimo. Muito útil!

خرید پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی؛ 22 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای میثم طهماسبی زاده:
3 سال قبل
2018-12-05 22:37:12

خرید بیت کوین؛ 5.5E-5 بیت کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمدعلی علیدوستی:
3 سال قبل
2018-12-05 21:57:04

🧐چرا اینقدر عالی ؟؟

تبدیل ارز پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بایننس کوین - Binance Smart Chain؛ 2 دلار به 0.00386515 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای Ahsan:
3 سال قبل
2018-12-05 21:56:19

5star

خرید ترون؛ 100.082 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-05 21:55:40

خرید ترون؛ 258.612947 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-05 21:26:40

فروش وبمانی؛ 275 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ن گ:
3 سال قبل
2018-12-05 21:23:58

بسیار عالی و سریع انجام گردید - تشکر فراوان از خدمات عالی

خرید بایننس کوین؛ 0.013645 بایننس کوین

توسط سرکار خانم/جناب آقای امیرمهدی زاده رفیع:
3 سال قبل
2018-12-05 21:16:58

خرید اِتریوم؛ 0.0055 اتریوم

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد عابدینی نخلی:
3 سال قبل
2018-12-05 20:57:01

بسیار عالی و سریع

تبدیل ارز سولانا به تدر - Binance Smart Chain - BEP20؛ 0.374 سولانا به 39.63637344 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای Connect :
3 سال قبل
2018-12-05 20:55:32

The best

فروش وبمانی؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای ن گ:
3 سال قبل
2018-12-05 20:51:12

بسیار سریع و عالی تشکر فراوان

خرید ترون؛ 108.217579 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-05 20:50:33

خرید کاردانو؛ 11 کاردانو

توسط سرکار خانم/جناب آقای محمد جزایری پور:
3 سال قبل
2018-12-05 20:37:07

بار اولم بود از این سایت میگرم قیمت مناسب و خوب بود

تبدیل ارز پاییر به بایننس کوین - Binance Smart Chain؛ 23 دلار به 0.04625533 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-05 20:33:02

Wow very fast

خرید ترون؛ 107.327394 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-05 20:13:58

خرید ترون؛ 107.363198 ترون

توسط سرکار خانم/جناب آقای :
3 سال قبل
2018-12-05 20:06:22

فروش تدر - Tron Network - TRC20؛ 100 دلار

توسط سرکار خانم/جناب آقای پدرام مرادی کندر:
3 سال قبل
2018-12-05 18:43:38

تبدیل ارز پرفکت مانی / ووچر پرفکت مانی به بایننس کوین - Binance Smart Chain؛ 10 دلار به 0.01973656 بایننس کوین-BEP20

توسط سرکار خانم/جناب آقای Keeperp9:
3 سال قبل
2018-12-05 18:40:22

Fast

نظرات بیشتر: |2| |3| |4| |5| |6| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |285| |286| |287| |288| |289| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |1310| |1311| |1312| |1313| |1314|

تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، مونرو، ترون، تتر پرفکت مانی، ووچر و غیره

برای مبادله ارزهای دیجیتال و رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم در این بخش ابتدا باید ارز مورد نظر خود را از فهرست کشویی انتخاب کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، این فهرست با "ارز موجود" دارای برچسب گذاری شده است. ارزهای پشتیبانی شده عبارتند از بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، دش، بیت کوین کش، زیکش، مونرو، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، آیوتا، نئو، اییاس، ترون، استلار، کاردانو، بیت کوین اس وی، دوج کوین، بایننس کوین، تتر، پرفکت مانی و ووچر پرفکت مانی. برای دیدن لیست کامل و به روز سکه ها و ارزهای پشتیبانی شده ، همیشه فهرست را باز کنید. تبدیل ارزهای دیجیتال؛ تبدیل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، مونرو، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی، تتر، پرفکت مانی، ووچر پرفکت مانی و غیره سپس باید مقدار پولی را که برای مبادله دارید وارد کنید. بیایید بگوییم که شما 0.1 بیت کوین دارید و می خواهید آن را با اتریوم تبادل کنید. شما باید 0،1 را در قسمت نشان داده شده با "مقدار شما (BTC)" وارد کنید. پس از وارد کردن مقدار موجود خود ، باید از منوی کشویی دوم ، پولی را که می خواهید دریافت کنید ، انتخاب کنید. این منو همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دارای "ارز مورد نیاز شما" است. تبدیل بیت کوین به اتریوم اکنون می توانید فیلد با عنوان "مبلغ دریافتی (ETH)" را ببینید. مقدار موجود در این زمینه مقدار نهایی اتریوم است که دریافت خواهید کرد. اما باید بدانید که این مقدار هر 5 ثانیه یکبار تازه می شود. بنابراین در حالی که شما بقیه فرم را پر می کنید ، ممکن است مبلغ نهایی تغییر کند. بنابراین پس از پر کردن فرم و ارسال سفارش خود ، مقدار نهایی را که در سفارش شما چاپ شده است ، با دقت بررسی کنید. بعداً به آن خواهیم رسید. در حال حاضر شما ممکن است بخواهید بدون در نظر گرفتن نرخ ، مبلغ نهایی ثابت را دریافت کنید. برای این کار می توانید مقدار مورد نظر خود را در قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" وارد کنید و اکنون قسمت "مقدار شما (BTC)" محاسبه می شود و سپس هر 5 ثانیه یکبار تجدید می شود. شما می توانید نرخ ، هزینه و رزرو ما را در سمت راست ، فقط برای اطلاعات خود ببینید. نرخ و هزینه قبلاً در نظر گرفته شده است و قسمت "مبلغ دریافتی (ETH)" نهایی است. هزینه بیشتری وجود ندارد! در مرحله بعد باید در قسمت "کیف پول شما (ETH)" آدرس اتریوم خود را وارد کنید. لطفا هنگام وارد کردن آدرس کیف پول خود مراقب باشید زیرا ارسال به آدرس اشتباه باعث از بین رفتن بودجه خواهد شد. آخر ، لازم است یک ایمیل معتبر را در قسمت "ایمیل معتبر خود" وارد کنید. پیوند به اعلان سفارش و سفارش شما به این ایمیل ارسال می شود. بنابراین یک ایمیل صحیح تهیه کنید و صندوق پستی و اسپم خود را برای لینک سفارش پس از ارسال سفارش و قبل از پرداخت خود بررسی کنید. اکنون باید نکات امنیتی "و شرایط استفاده" را بپذیرید و دکمه پیش نمایش را کلیک کنید. می توانید پیش نمایش سفارش خود را مشاهده کنید و اگر اشکالی ندارد ، قسمت Security Code را پر کنید و روی دکمه "ارسال داده" کلیک کنید. پیش نمایش اکسچنج بیت‌کوین به اتریوم اگر سفارش شما پذیرفته شود ، آن را مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. داده های سفارش خود را دوباره بررسی کنید و اگر همه چیز درست و قابل قبول توسط شما است ، پرداخت خود را انجام دهید. در مورد بیت کوین ، می بینید که دو آدرس مختلف نشان داده شده است. می توانید پرداخت خود را به هر یک از این آدرس های بیت کوین انجام دهید. فقط آدرسهای segwit با فرمت جدید برای ما ارجحیت دارند. پس از پرداخت بیت کوین و سایر پرداختهای رمزنگاری ، باید منتظر تأیید باشید. زمان تأیید بستگی به ترافیک و سرعت شبکه سکه و همچنین هزینه tx شما برای معامله خود پرداخت کرده است. پس از تأیید پرداخت ، مبادله شما بصورت خودکار یا توسط یکی از پشتیبانی های ما پردازش می شود. سفارش تبدیل بیت کوین به اتریوم اگر سؤالی دارید و می خواهید برای پشتیبانی ما بلیت ارسال کنید ، کافی است روی دکمه "ارسال بلیط" کلیک کرده و بلیط خود را بنویسید و ارسال کنید. تیم پشتیبانی 24 ساعته ما خوشحال خواهد شد که در هر زمان به شما کمک کند.